European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-28

MOrocco and the EU: strengthening BIlateral Links in Innovation and Science for Economy

Article Category

Article available in the following languages:

Postępy w pracach badawczych prowadzonych przez UE i Maroko w dziedzinie nauki, technologii oraz innowacji

Fundusze unijne wsparły programy partnerskie między instytucjami ustanowione w celu wzmocnienia i przybliżenia badań marokańskich do europejskiej przestrzeni badawczej (EPB). Inicjatywa ta przyczynia się do utrzymania dwustronnych inicjatyw oraz programów w dziedzinie nauki, technologii i innowacji (STI).

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Maroko to duży, dynamicznie rozwijający się kraj położony bardzo blisko Europy, dzięki czemu jest ważnym partnerem dla UE w licznych realizowanych wspólnie działaniach. Finansowany ze środków UE projekt MOBILISE (Morocco and the EU: Strengthening bilateral links in innovation and science for economy) wykorzystał osiągnięcia wcześniejszej inicjatywy M2ERA. W jego ramach ulepszono przemysł w oparciu o innowacyjną współpracę pomiędzy UE a Marokiem, nawiązanie współpracy i utworzenie sieci między platformami technicznymi i laboratoriami badawczymi oraz ułatwianie uprzemysłowienia w oparciu o innowacje i wiedzę. Dodatkowo celem projektu była mobilizacja marokańskich kompetencji w Europie i ustanowienie wspólnych innowacyjnych ośrodków badawczych. Do najważniejszych osiągnięć należy przygotowanie raportu poświęconego analizom foresight dotyczącym współpracy UE-Maroko w dziedzinie STI, czemu towarzyszyły warsztaty w Rabacie oraz trzy wydarzenia kooperacyjne. Zespół zorganizował też trzy warsztaty dotyczące rolnictwa, technologii żywności / biotechnologii oraz energii, wody i środowiska. Wśród najważniejszych rezultatów należy wymienić podręcznik i wskaźniki oceny STI w UE i Maroko, a także katalog dotyczący współpracy, w którym znalazło się ponad 400 europejskich organizacji. Uzupełnieniem tych działań była wizyta unijnych ekspertów w Maroku oraz wizyta marokańskich ekspertów i zarządców klastrów w Europie, czego efektem jest efektywna współpraca między klastrami. Warto również wspomnieć o bazie danych dotyczących laboratoriów i platform analitycznych, wymianach szkoleniowych między Europą i Marokiem oraz konferencji agro-spożywczej zorganizowanej w Rabacie, pt. "Genomika i bioinformatyka w badaniach rolniczych". Projekt MOBILISE pomógł zidentyfikować wspólne priorytety badawcze, umocnić sieć tematycznych krajowych punktów kontaktowych oraz przekazać praktyczne informacje i najlepsze praktyki. Dzięki zwiększeniu potencjału zgromadzono odpowiednią wiedzę i wsparto współpracę polityczną, aby skoordynować strategiczny plan działań badawczo-rozwojowych i związanych z innowacjami. Działania te przyczyniają się do dalszego rozkwitu współpracy na linii UE-Maroko w wielu dziedzinach STI.

Słowa kluczowe

Maroko, nauka, technologia, innowacje, MOBILISE, współpraca dwustronna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania