Skip to main content
European Commission logo print header

New Century of Superconductivity: Ideas, Materials, Technologies

Article Category

Article available in the following languages:

Weryfikowanie teorii nadprzewodnictwa z wykorzystaniem nanomateriałów

Postępy technologiczne pozwalają na tworzenie indywidualnie projektowanych struktur nadprzewodzących warstwa po warstwie w skali atomowej. W ramach trwającego cztery lata projektu przetestowano teoretyczne założenia z użyciem indywidualnie przygotowanych materiałów nadprzewodzących w skali nano.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Nadprzewodnictwo, opisywane jako zerowy opór elektryczny i emitowanie pól magnetycznych, zostało odkryte ponad 100 lat temu. Od tego czasu zaproponowano wiele wyjaśnień opisujących ten unikalny fenomen mechaniki kwantowej. Teraz, dzięki zastosowaniu nowo odkrywanych i sztucznie tworzonych materiałów, możliwe staje się weryfikowanie tych teorii pozwalające lepiej zrozumieć nadprzewodnictwo. Niedawno zakończony projekt SIMTECH (New century of superconductivity: Ideas, materials, technologies) zjednoczył cieszących się dużą renomą ekspertów i młodych badaczy z Francji, Włoch, Rosji i Ukrainy. Głównym celem projektu SIMTECH było zbadanie i optymalizacja mechanizmów nadprzewodnictwa w innowacyjnych układach i materiałach. W projekcie pracowano nad stworzeniem nowych nadprzewodzących nanoukładów o wysokich wartościach parametrów krytycznych, badaniem ich i nad rozwojem nowych metod diagnostycznych umożliwiających analizowanie właściwości (pseudo) przerwy energetycznej. W ramach projektu SIMTECH sformułowano ogólną teorię fluktuacji kwantowych i termicznych w nadprzewodnikach, po czym wykorzystano ją do opisu innowacyjnych nadprzewodników. Prace teoretyczne objęły także teorię sztucznych sieci nadprzewodzących nanoziaren oraz teorię hybrydowych nadprzewodzących układów ferromagnetycznych. Efektem prac prowadzonych w ramach projektu było nowa metoda termodynamiczna pozwalająca opisywać transport termiczny, termoelektryczny i termomagnetyczny w materii skondensowanej. W projekcie SIMTECH wykorzystano unikalną metodę opisu fluktuacji kwantowych i termicznych w nadprzewodnikach. Naukowcy przeprowadzili szeroko zakrojone badania struktury taśmowej, anormalnych właściwości elektrofizycznych, magnetooptycznych, termoelektrycznych, termomagnetycznych i termospinowych grafenu zwykłego, z przerwą energetyczną i wielowarstwowego. Doprowadzając do opisania nowych trendów w nadprzewodnictwie w ponad 150 publikacjach, projekt SIMTECH pokazał osiągnięcia i piękno nowoczesnej nauki oraz znaczenie jej międzynarodowego charakteru.

Słowa kluczowe

Nadprzewodnictwo, nanomateriały, nadprzewodzące, nanoukłady, termodynamiczne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania