Skip to main content

Advanced encapsulation technology for sustainable detergency

Article Category

Article available in the folowing languages:

Pranie z mniejszą ilością wody i w krótszym czasie

Naukowcy z UE opracowali udoskonalone składniki detergentów oraz technologie tworzenia kapsułek umożliwiających ich uwalnianie w odpowiednim momencie. Znacząco skuteczniejsze i zrównoważone detergenty odegrają istotną rolę na ogromnym światowym rynku.

Technologie przemysłowe

Powlekanie i kapsułkowanie składników aktywnych, takich jak wybielacz, w detergentach może znacząco poprawić ich skuteczność. Prasowanie w celu uzyskania bardzo skoncentrowanych substancji pozwala zmniejszyć ilość materiału opakowaniowego, masę ładunku, który trzeba przewieźć (a także związane z tym spalanie paliwa i emisje), jak również przestrzeń magazynową do ich przechowywania. Unijne konsorcjum wniosło wkład w rozwój takich rozwiązań za sprawą opracowania nowych technologii stabilizacji i kapsułkowania cieczy aktywnych dzięki środkom unijnym przeznaczonym na realizację projektu CAP-IT! (Advanced encapsulation technology for sustainable detergency). Zespół pracował nad rozwiązaniem umożliwiającym uwalnianie udoskonalonych składników aktywnych ze szczelnych kapsułek, w odpowiednim momencie. Zaawansowane technologie powlekania i kapsułkowania pomagają zmniejszyć ilość detergentów i materiałów opakowaniowych oraz obniżyć koszty i emisje związane z transportem. Udoskonalone środki chemiczne pozwalają na obniżenie temperatury prania i skrócenie jego cyklu, co oznacza pokonanie wad aktualnie stosowanych procesów kapsułkowania, a także obniżenie zużycia energii. 7 partnerów przemysłowych oraz naukowcy zrealizowali owocny i dobrze zaplanowany program wymiany wiedzy i personelu, aby stworzyć zrównoważone środki piorące. W projekcie wzięli udział naukowcy specjalizujący się w charakterystyce, materiałach ściennych, procesach kapsułkowania i modelowaniu procesów, a także przedstawiciele przemysłu dysponujący wiedzą z zakresu technik kapsułkowania, rozbudowy skali procesów i opracowywania wymagań przemysłowych. Wysokowydajne badania ponad 100 substancji czynnych i kombinacji materiałów ściennych pomogły w lepszym zrozumieniu użyteczności środków piorących codziennego użytku. Opracowano i/lub oceniono tradycyjne i mikrocieczowe procesy produkcji cząstek, aby określić, które z nich nadają się do danych substancji i materiałów do budowy kapsułek. Ponadto wykorzystano kilkanaście zaawansowanych metod charakterystyki cząstek i opracowano nowe mechanizmy analityczne do oceny takich właściwości jak ilość substancji czynnej w kapsułce, jej porowatość oraz mechanizmy dyfuzyjne. We wszystkich pracach wykorzystywano kompleksowy model umożliwiający przewidywanie właściwości oraz analizę cyklu życia produktów pod kątem ogólnej zrównoważoności. Określenie kryteriów skutecznego łączenia substancji czynnych i materiałów powłokowych pozwoliło zidentyfikować optymalne kombinacje nie tylko dla środków piorących, ale także innych zastosowań spoza dziedziny płynnych produktów codziennego użytku. Informacje o wynikach projektu CAP-IT! opublikowano w czasopismach naukowych. Omawiany projekt przyczyni się do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Europie, a także do poprawy zrównoważoności środków piorących, jak i podniesienia konkurencyjności UE na ważnym światowym rynku.

Słowa kluczowe

Substancje czynne, detergenty, technologia kapsułkowania, zdolność piorąca, mikrofluidyka

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania