Skip to main content
European Commission logo print header

Trusted Vessel Information from Trusted On-board Instrumentation

Article Category

Article available in the following languages:

Systemy zgłaszania statków poprawiają bezpieczeństwo na morzach

Powstają nowe rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, które mają zminimalizować lub wyeliminować zagrożenia, na jakie narażone są systemy zgłaszania statków.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Transport i mobilność icon Transport i mobilność
Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne
Bezpieczeństwo icon Bezpieczeństwo

Kontrola i monitoring mórz są w dużym stopniu zależne od systemów zgłaszania statków (SRS), które są narażone na ataki ze strony nieuczciwych operatorów lub przestępców. Ponieważ obecnie dostępne są tanie technologie umożliwiające złamanie zabezpieczeń takich systemów, sektor morski potrzebuje metod zapobiegania atakom. W tym kontekście, uczestnicy projektu TRITON (Trusted vessel information from trusted on-board instrumentation), finansowanego ze środków UE, pracowali nad modernizacją pokładowych urządzeń systemów zgłaszania. Należą do nich systemy monitorowania statków oraz automatyczne systemy identyfikacyjne, a także system do identyfikacji i śledzenia dalekiego zasięgu. W tym celu zespół opracował udoskonalony i bezpieczniejszy odbiornik systemu globalnej nawigacji satelitarnej, odporny na zagłuszanie i celowe generowanie fałszywych sygnałów. Zespół zmodernizował także system komunikacji na bardzo wysokich częstotliwościach między statkami a stacjami na lądzie, aby zwiększyć bezpieczeństwo i niezawodność łączności. W ramach projektu TRITON przeanalizowano też nowoczesne systemy zgłaszania, oceniono potencjalne zagrożenia i zbadano odnośne prawodawstwo. Zidentyfikowano i oceniono zagrożenia dla bezpieczeństwa, aby określić specyfikacje w zakresie projektowania i budowy lepszego sprzętu. Po przeanalizowaniu najlepszych metod wykrywania zakłóceń oraz celowego emitowania fałszywych sygnałów uczestnicy projektu zaproponowali skuteczne i sprawne rozwiązania, które można wykorzystać na statkach. Z końcem projektu zespół przetestował nowe zaawansowane technologicznie rozwiązania, które mogą skutecznie chronić przed celowymi zakłóceniami i atakami. Zaprojektowano prototyp potwierdzający skuteczność działania przyjętej koncepcji, wykorzystując kampanię testową we Wspólnym Centrum Badawczym Komisji Europejskiej w Ispra (Włochy). W ramach projektu powstały także wytyczne dotyczące usprawnienia prawodawstwa i przepisów w świetle nowych zastosowań i rozwiązań morskich. Dzięki skuteczniejszym systemom monitoringu i bezpieczeństwa zwiększy się efektywność kontroli ruchu pasażerskiego i towarowego na morzach.

Słowa kluczowe

Morski, monitoring, TRITON, systemy zgłaszania statków, zagłuszanie, spoofing

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania