Skip to main content

Statistical Methods for Coexistence in Future Wireless Networks

Article Category

Article available in the folowing languages:

Pokonać problem niedostatku pasm częstotliwości radiowych

Przy dynamicznym rozwoju rynku urządzeń bezprzewodowych widmo częstotliwości radiowych staje się coraz bardziej ograniczone. Unijna inicjatywa miała na celu rozwiązanie problemu niedoboru widma.

Gospodarka cyfrowa

Niemal wszystkie urządzenia bezprzewodowe wymagają dostępu do widma częstotliwości radiowych. Ograniczone widmo musi pomieścić coraz większy i coraz szybciej rosnący ruch sieciowy. Ponadto, dostęp do widma jest ograniczony ze względu na ścisłe regulacje prawne. W ramach projektu COEXIST (Statistical methods for coexistence in future wireless networks), finansowanego ze środków UE, badano metodę zaproponowaną przez organy regulacyjne, wykorzystującą widmo w sposób bardziej efektywny i wspólny i umożliwiającą rozwiązanie problemu niedostatku widma. Uczestnicy projektu zajmowali się oportunistycznym dostępem do widma (OSA), który cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze względu na możliwość rozwiązania problemów, przed jakimi będą stać przyszłe system bezprzewodowe, w tym problemu niedoboru widma częstotliwości radiowych. OSA poprawia ogólną efektywność wykorzystania widma, umożliwiając użytkownikom nielicencjonowanym (drugorzędnym) korzystanie z niewykorzystanego widma licencjonowanego (podstawowego). Proces ten nie ma żadnych niepożądanych konsekwencji dla licencji podstawowych. Partnerzy projektu zmierzyli wpływ wykrywania drugorzędnych punktów dostępu na pojemność uplinku komórek w sieci telefonii komórkowej, który zapewnia pokrycie częstotliwości radiowych obsługiwane przez wieżę. Określono podstawowy próg gęstości zakłóceń. Zidentyfikowano także szereg kwestii optymalizacyjnych, w oparciu o które opracowano wytyczne w sprawie projektowania energooszczędnych małych sieci komórkowych. Przygotowano ramy poświęcone współistnieniu sieci bezprzewodowych, uwzględniające zarówno sieci, jak i protokoły OSA. Ramy te umożliwią dokładniejsze poznanie projektu sieci pod kątem optymalnego wykorzystania widma. Uczestnicy projektu zmierzyli także pozytywny wpływ współistnienia sieci na poufność komunikacji oraz zdefiniowali nowy paradygmat współistnienia. Przyszłe prace umożliwią współdzielenie tego samego widma przez kilka sieci. Omawiany projekt powinien przyczynić się do opracowania lepszych, szybszych i bardziej niezawodnych technologii bezprzewodowych.

Słowa kluczowe

Pasma częstotliwości radiowej, widmo częstotliwości radiowej, brak zakresu widma, sieci bezprzewodowe, oportunistyczny dostęp do widma

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania