Skip to main content

Energy efficiency Management for Vehicles and Machines

Article Category

Article available in the folowing languages:

Narzędzia służące do oceny wydajności energetycznej

Zespól UE opracował nowe metody i technologie oceny wydajności energetycznej produktów komercyjnych. W wyniku projektu opracowano nowe metodologie symulacji i walidacji, które wspierają projektowanie wirtualne, a także stworzono kompleksowy program szkoleniowy.

Transport i mobilność
Technologie przemysłowe

Rosnąca świadomość społeczna problemów ekologicznych, w połączeniu z chęcią obniżenia kosztów energii, tworzą rynek dla produktów przyjaznych dla środowiska. Jednak stworzenie takich produktów wymaga opracowania nowych technik analizy i technologii pomiarowych. Niezbędne techniki i technologie opracowano w ramach finansowanego ze środków UE projektu EMVEM (Zarządzanie wydajnością energetyczną pojazdów i maszyn). Zespół przyczynił się do zmiany priorytetu w zakresie projektowania, którym do tej pory kierował się sektor - z wydajności i pojemności na wydajność energetyczną. Grupa opracowała również solidne metodologie symulacji i walidacji eksperymentalnej, aby zwiększyć ilość projektów wirtualnych i prototypów. Początkowo celem projektu EMVEM było motywowanie i szkolenie początkujących naukowców w zakresie stosowania takich metod. Konsorcjum połączyło określone potrzeby przemysłowe z uniwersyteckim podejściem do badań i możliwością prowadzenia kursów. W ten sposób w wyniku współpracy powstała nowa sieć szkoleniowa, która promowała dzielenie się wynikami badań i wiedzą, aby wzajemnie inspirować się pomysłami, stanowiącymi podstawę nowych rozwiązań. Konsorcjum zrzeszało 21 naukowców i promowało stosowanie nowych zaawansowanych technik pomiaru wydajności energetycznych. Naukowcy przygotowywali raporty podsumowujące dla każdej z czterech gałęzi badań prowadzonych w ramach projektu. Raporty zawierały szczegółowy opis przyjętych podejść teoretycznych i oceniały przydatność dla przemysłu. LW ramach projektu EMVEM przeszkolono wielu młodych naukowców w zakresie analizy tematyki i metod projektu. Dzięki temu naukowcy będą odpowiednio wyposażeni, aby przyczynić się do rozwoju rosnącej i potencjalnie lukratywnej dziedziny.

Słowa kluczowe

Wydajność energetyczna, technologie pomiarowe, EMVEM, pojazdy, maszyny

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania