Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Article available in the following languages:

W Norwegii rozpoczęły się loty walidacyjne dronów ratunkowych

W Norwegii odbywają się obecnie loty testowe dronów, które mają dać lepszy obraz możliwości, jakie oferują systemy miejskiej mobilności powietrznej (MMP) w zakresie świadczenia usług ratownictwa medycznego.

Transport i mobilność icon Transport i mobilność
Zdrowie icon Zdrowie

AiRMOUR to projekt finansowany przez Unię Europejska, skoncentrowany na rozwiązaniach, które sprawią, że systemy MMP w zakresie ratownictwa medycznego będą bezpieczne i przyjazne dla środowiska, a także szerzej dostępne i tańsze. Jego celem jest nie tylko wypracowanie rozwiązań, które zaspokoją potrzeby służb medycznych, ale również przedstawienie specjalistom do spraw planowania przestrzeni miejskiej i osobom odpowiedzialnym za politykę transportową możliwości i zalet, jakie na tym polu oferują drony. Od stycznia 2021 roku, kiedy ruszył projekt AiRMOUR, skupieni wokół niego uczeni analizują potencjalne przypadki użycia dronów w ramach systemu opieki zdrowotnej i związane z tym zagrożenia obecne w przestrzeni powietrznej. Aktualnie, po zrealizowaniu prawie dwóch trzecich zaplanowanych w projekcie prac, zespół rozpoczął loty demonstracyjne w warunkach rzeczywistych, aby potwierdzić wyniki swoich analiz. Loty dronów zaplanowano na okres od jesieni 2022 do wiosny 2023 roku – rozpoczęły się we wrześniu w Stavanger (Norwegia) i będą kontynuowane w Helsinkach (Finlandia) i Kassel (Niemcy).

Testowe loty dronów dostarczają cennej wiedzy

„Spodziewamy się, że uda nam się uzyskać znaczną ilość nowych, przełomowych informacji na temat wielu aspektów tej technologii, zarówno społecznych, takich jak akceptacja społeczeństwa czy komercyjna zasadność, jak i technologicznych, jak na przykład ryzyko związane z operacjami wykonywanymi w powietrzu i na ziemi, ryzyko dla pacjentów, ograniczenia przestrzeni powietrznej, infrastruktura do lądowania i wiele innych, które stanowią część naszych zadań w ramach kryteriów powodzenia projektu AiRMOUR, co jest etapem poprzedzającym wszelkie działania walidacyjne”, stwierdza dr Petri Mononen z VTT Technical Research Centre of Finland, fińskiego ośrodka badawczego koordynującego projekt AiRMOUR, w komunikacie prasowym na stronie „Emergency Live”. Do lotów walidacyjnych wykorzystywane są dwa różne typy dronów, Ehang 216 i Falcon L400, a zakres testów obejmuje transport ładunków medycznych i personelu służb ratowniczych. Pierwsze loty demonstracyjne w Stavanger polegają na transporcie defibrylatora drogą powietrzną przez jezioro do osoby z zawałem serca. Z kolei w listopadzie w Helsinkach odbędą się testy dotyczące dostarczania innych elementów zaopatrzenia medycznego, na przykład autostrzykawek z epinefryną, adrenaliny czy specjalistycznego sprzętu medycznego. Wreszcie na wiosnę 2023 roku planowane są pokazy w Kassel, które będą się koncentrować na transporcie między placówkami medycznymi. Dalsze symulacje odbędą się również w Luksemburgu i Dubaju. Wykonując loty o coraz wyższym poziomie trudności, zespół projektu będzie mógł dowiedzieć się dużo więcej o możliwościach MMP w kontekście europejskich ram prawnych. „Nasze pierwsze testy są nam potrzebne przede wszystkim do zgromadzenia jak największej ilości danych na potrzeby dalszej analizy, ale co ważniejsze, posłużą one jako punkt odniesienia dla kolejnych testów, dając nam pewność, że nasze prace idą w dobrym kierunku, jeśli chodzi o uzyskanie możliwości operacyjnych zgodnych z obowiązującymi regulacjami”, podkreśla dr Mononen. Po wykonaniu wszystkich lotów demonstracyjnych i zebraniu wszystkich danych zespół projektu AiRMOUR (Enabling sustainable AiR MObility in URban contexts via emergency and medical services) zamierza przeprowadzić końcową analizę, aby na jej podstawie opracować zestaw różnorodnych narzędzi z myślą o potrzebach wszystkich zainteresowanych stron. W zestawie znajdzie się przewodnik dotyczący miejskiej mobilności powietrznej adresowany do władz miejskich, operatorów i innych zainteresowanych podmiotów, a także program szkoleń poświęconych MMP oraz narzędzie systemu informacji geograficznej MMP przeznaczone dla urbanistów. „Wyniki projektu obejmą też istotne informacje i wnioski, porady oraz sugestie dla reszty Europy z myślą o wspieraniu procesu tworzenia bezpiecznej i wydajnej miejskiej mobilności powietrznej”, dodaje na koniec dr Mononen. Więcej informacji: strona projektu AiRMOUR

Słowa kluczowe

AiRMOUR, medyczny, usługi ratownictwa medycznego, miejska mobilność powietrzna, MMP, dron, lot, transport

Powiązane artykuły