Skip to main content

The consequences of placentation on the swimming performance of pregnant livebearing fish

Article Category

Article available in the folowing languages:

Żyworodność a zdolności pływania u ryb

Żyworodność jako strategia reprodukcyjna ma swoje zalety, jak i wady. Jedną z największych wad jest ograniczenie możliwości swobodnego poruszania się, co może utrudniać pozyskiwanie pokarmu i ucieczkę przed drapieżnikami.

Zmiana klimatu i środowisko

U niektórych organizmów żyworodnych wyewoluowały cechy pozwalające im zminimalizować wady związane z tą strategią. W projekcie SWIM (The consequences of placentation on the swimming performance of pregnant livebearing fish) porównano zdolności motoryczne u blisko spokrewnionych gatunków żyworodnych posiadających i nieposiadających łożyska. Zespół badawczy wysunął wcześniej tezę, że łożysko jest adaptacją cyklu życiowego, która wyewoluowała u żyworodnych ryb w celu ograniczenia niekorzystnego wpływu na zdolności motoryczne podczas ciąży. Łożysko reguluje odżywianie zarodka oraz usuwanie odpadów. Ponieważ ten tymczasowy organ ewoluował wielokrotnie w królestwie zwierząt, zapewne daje on organizmowi przewagę przystosowawczą. Hipotezę tę sprawdzono w badaniu biomechanicznym na rybach z rodziny piękniczkowatych. Celem projektu było ustalenie, czy gatunki posiadające łożysko cechują się mniejszym obciążeniem reprodukcyjnym oraz mniejszymi rozmiarami brzucha niż gatunki bez łożyska. Badano też, czy różnice te zmniejszają się w trakcie ciąży oraz jak cechy te różnią się u gatunków z łożyskiem i bez łożyska. Ponadto określono, czy gatunki łożyskowe pływają lepiej niż blisko spokrewnione gatunki żyworodne nieposiadające łożyska. W projekcie SWIM wykorzystano wiedzę z zakresu biomechaniki i mechaniki cieczy oraz ekologii ewolucyjnej. Zbudowano nowoczesny basen do filmowania reakcji przestrachu samic ryb przy pomocy szybkich kamer wideo umieszczonych pod kątem prostym względem siebie. Filmy przeanalizowano przy użyciu nowego, opracowanego przez badaczy oprogramowania do zautomatyzowanego śledzenia. Oprogramowanie Fish Tracker umożliwiło precyzyjne trójwymiarowe śledzenie odpowiedniej liczby ryb. Rejestrowano chwilową i średnią prędkość pływania oraz przyspieszenie powiązane ze środkiem masy, amplitudą uderzeń ogonem oraz częstotliwością uderzeń ogonem. Wyniki pokazały, że ryby żyworodne wykorzystują całe swoje otoczenie, w trzech wymiarach, do wykonywania manewrów ucieczkowych. Owocem projektu jest duża ilość wysokiej jakości danych, które zostaną opisane w szeregu publikacjach na łamach czasopism naukowych.

Słowa kluczowe

Żyworodność, sprawność pływania, łożysko, piękniczkowate, ekologia ewolucyjna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania