Skip to main content

ATHENA

Article Category

Article available in the folowing languages:

Pomóc zwykłym obywatelom w pomaganiu służbom ratowniczym

Naukowcy z UE opracowali system informacyjny umożliwiający uczestnictwo zwykłych obywateli w działaniach ratowniczych. Nowy prototyp jest najnowocześniejszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o systemy zarządzania kryzysowego.

Gospodarka cyfrowa
Bezpieczeństwo

W czasie sytuacji kryzysowych, takich jak klęski żywiołowe, czy katastrofy spowodowane przez człowieka, obywatele najczęściej znajdują się na miejscu zdarzenia, nierzadko w dużej liczbie. Mogą wówczas pomóc służbom ratowniczym, szybko reagując i przyczyniając się do ratowania życia ludzkiego. Jednak służby ratownicze korzystają z tego typu pomocy w sposób niewystarczający. Aby zmienić tę sytuację, w ramach finansowanego przez UE projektu ATHENA naukowcy promowali i wspierali etyczne uczestnictwo obywateli w sytuacjach kryzysowych w oparciu o oprogramowanie dla mediów społecznościowych i urządzeń mobilnych. Badacze przygotowali także wytyczne dotyczące najlepszych praktyk. Opracowane narzędzia umożliwiają skuteczne gromadzenie, analizę i rozpowszechnianie informacji o zdarzeniu. Efektem będzie poprawa bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych oraz podczas prowadzenia działań poszukiwawczo-ratunkowych. Aby osiągnąć założone cele, zespół projektowy zidentyfikował grupy użytkowników w oparciu o konsultacje z zainteresowanymi stronami. Następnie zapytano tych użytkowników, wśród których znaleźli się między innymi członkowie służb ratunkowych, o ich wcześniejsze doświadczenia z mediami społecznościowymi. Seria warsztatów pomogła w określeniu wymagań użytkowników. Informacje zwrotne wykorzystano w projektowaniu prototypów. W ramach projektu ATHENA zidentyfikowano także ograniczenia prawne i etyczne dotyczące prowadzonych prac, a także ograniczenia wpływające na zdolności poznawcze w wysoce stresujących sytuacjach. Dokonano przeglądu piśmiennictwa z tej dziedziny, przygotowując zbiór wytycznych dotyczących najlepszych praktyk. Efektem prac było opracowanie kilku prototypowych wersji oprogramowania, w tym narzędzi crowdsourcingowych i aplikacji do tworzenia map sytuacji kryzysowej, a także w pełni zintegrowanego prototypu aplikacji mobilnej. Przygotowano także różne scenariusze testowe, które zostały poddane testom we współpracy z oddziałem policji West Yorkshire w Wielkiej Brytanii. Prototyp opracowany w ramach projektu ATHENA wprowadza kilka ważnych ulepszeń w systemach zarządzania kryzysowego, w tym zaawansowaną dwukierunkową komunikację i informacje pochodzące z chmur, mediów społecznościowych i dedykowanej aplikacji. Zapewnia również najnowocześniejsze wizualizacje i narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji. Najnowszy prototyp umożliwia zarządzanie różnymi źródłami informacji i analizę danych, a także zapewnia nowe mechanizmy bezpieczeństwa i interfejsy mediów społecznościowych. Wyniki i wnioski opracowane w ramach projektu zostały zawarte w publikacji wydawnictwa Springer specjalizującego się w zaawansowanych technologiach w dziedzinie bezpieczeństwa. Książka zawiera materiały środowisk akademickich, służb ratowniczych, organów ścigania, sektora rządowego i prywatnego. Uczestnicy projektu ATHENA stworzyli narzędzia komputerowe umożliwiające wykorzystanie pomocy obywateli w działaniach ratowniczych. Rozwiązanie to pomoże poprawić skuteczność reagowania kryzysowego.

Słowa kluczowe

Służby ratownicze, uczestnictwo obywateli, zarządzanie kryzysowe, ATHENA, media społecznościowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania