Skip to main content

Automated Precision Assembly for Complex Optical Systems

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zautomatyzowany montaż złożonych systemów optycznych

Konsorcjum finansowane ze środków UE poczyniło znaczące postępy w kierunku bardziej znormalizowanego, zautomatyzowanego montażu systemów laserowych i optycznych.

Gospodarka cyfrowa

Korzystając z dofinansowania UE dla projektu APACOS (Automated precision assembly for complex optical systems), partnerzy projektu opracowali całościowe rozwiązania dla automatycznego montażu systemów laserowych w zastosowaniach takich jak sprzęt produkcyjny, projektowanie produktów i projektowanie procesów. Wyniki obejmują nowe źródła lasera i projekty optyczne dostosowane do zautomatyzowanego montażu oraz przemysłowe systemy mikromontażowe dla wydajnego ręcznego, półautomatycznego lub w pełni zautomatyzowanego montażu. Podstawowymi elementami rozwiązań montażowych była technologia ultraprecyzyjnego mikromanipulatora, precyzyjne systemy dozowania klejów oraz technologia kamer dla lokalizacji i identyfikacji części i znaków odniesienia. Komórka mikromontażowa (MicRohCell) była optymalizowana mechanicznie za pomocą ultraprecyzyjnego mikromanipulatora, dozownika bezkontaktowego i kamery celu z siłownikiem dla zapewnienia w pełni zautomatyzowanego montażu przemysłowego. Opracowano również szczegółową koncepcję bezpieczeństwa lasera. Udoskonalona maszyna z powodzeniem spełniła wymogi stawiane przez producentów lasera w tym projekcie. Uniwersytet Technologiczny w Tampere (TUT) w Finlandii dostarczył fińskiemu producentowi laserów — firmie Modulight — nowe źródła laserowe dla półprzewodnikowych laserów krawędziowych o zwiększonej mocy wyjściowej. Instytut Fraunhofera w Niemczech dostarczył projekt optyki dla nowatorskiego modułu z wieloma pojedynczymi emiterami czerwieni, o obiecujących wynikach w zakresie efektywności sprzęgania. TUT opracował także nowe chipy laserowe o zwiększonej wydajności, przeznaczone do laserów o emisji powierzchniowej z zewnętrzną pionową wnęką. Altechna zamierza opracować żółty laser dużej mocy w oparciu o laserową technologię pompowania optycznego, z perspektywą zastosowania na rynku opieki zdrowotnej i estetyki Modulight skupia się na platformie produktowej opartej na pojedynczym emiterze dla produkcji zielonych i żółtych laserów, przeznaczonych do stosowania w projektorach i wyświetlaczach oraz w medycynie. Produkty firmy SmarAct, niemieckiego dostawcy technologii precyzyjnej, można integrować z bardzo wymagającymi rozwiązaniami produkcyjnymi. Niemiecka firma Rohwedder Micro Assembly zamierza stosować platformę montażową MicRohCell dla opracowywania układów mikrooptycznych przeznaczonych dla laserów diodowych.

Słowa kluczowe

Zautomatyzowany montaż, systemy optyczne, laser, mikromontaż, mikromanipulator

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania