Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Article available in the following languages:

Wspieranie rozwiązań laserowych w europejskiej branży produkcyjnej

Zespół projektu PULSATE ogłosił drugi i ostatni otwarty nabór dla MŚP, które chcą wdrożyć zaawansowane technologie obróbki przyrostowej oparte na laserach.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Zespół finansowanego ze środków UE projektu PULSATE ogłosił otwarty nabór, w którym wybierze 18 małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zainteresowanych wdrożeniem zaawansowanych technologii obróbki przyrostowej opartych na laserach (LBAAM). Celem projektu PULSATE jest przede wszystkim przyspieszenie cyfryzacji europejskiej branży produkcyjnej, a jego zespół uważa, że technologie LBAAM mogą przyczynić się do zwiększenia elastyczności i digitalizacji produkcji w wielu europejskich sektorach. Jest to drugi i ostatni otwarty nabór od rozpoczęcia projektu w 2020 roku. Podczas pierwszego naboru spośród 53 złożonych wniosków wybrano 18 uczestników z 12 europejskich krajów, którzy otrzymali opiekę mentorską i pomoc finansową. Przedsiębiorstwa wybrane w ramach drugiego otwartego naboru otrzymają dofinansowanie w wysokości do 25 000 EUR, a także wsparcie biznesowe i techniczne, dzięki czemu będą mogły zweryfikować możliwość wdrożenia technologii LBAAM w ramach swojej konkretnej działalności.

Punkt zwrotny dla przemysłu

Technologie LBAAM mają potencjał do tego, by radykalnie odmienić europejski przemysł. Jak wspomniano w komunikacie prasowym opublikowanym na stronie internetowej projektu PULSATE, „są one punktem zwrotnym dla wielu branż poszukujących elastycznych rozwiązań produkcyjnych i wysoce zdigitalizowanych środowisk produkcyjnych”. Technologie LBAAM mogą przynieść korzyści zwłaszcza w takich sektorach jak lotnictwo, motoryzacja, urządzenia medyczne, maszyny przemysłowe, elektronika na zamówienie oraz tekstylia i odzież. Kluczowymi czynnikami wpływającymi na zwiększenie produkcji w UE są niższe koszty produkcji, krótszy czas wprowadzania produktów na rynek, lepsza jakość i większa elastyczność, dostęp do umiejętności i wiedzy, mniejsze ryzyko i większy dostęp do rynku. Zespół projektu PULSATE pomaga uczestnikom wdrożyć rozwiązania laserowe, oferując im dostęp do wysoce specjalistycznej wiedzy, którą chętnie dzielą się członkowie konsorcjum składającego się z sześciu ośrodków kompetencji na rzecz technologii LBAAM i rozwoju cyfryzacji, Europejskiego Konsorcjum Branży Fotonicznej (ang. European Photonics Industry Consortium) i dwóch wysoce innowacyjnych MŚP. Program oferowany w ramach projektu PULSATE jest dostępny dla MŚP lub nieco większych firm z UE, krajów stowarzyszonych i Zjednoczonego Królestwa. Zgłaszające się przedsiębiorstwa powinny mieć jasną wizję zastosowania technologii LBAAM w swoich procesach, produktach i modelach biznesowych. Termin składania zgłoszeń w ramach naboru upływa 30 czerwca 2023 roku. Szczegółowe informacje na temat naboru, wymogów, zaleceń oraz niezbędnych dokumentów i formularzy zgłoszeniowych można znaleźć na stronie projektu PULSATE (Fostering the PAN-European infrastructure for empowering SMEs digital competences in laser-based advance and additive manufacturing). Więcej informacji: strona projektu PULSATE

Słowa kluczowe

PULSATE, laser, produkcja, zaawansowane technologie obróbki przyrostowej oparte na laserach, LBAAM, otwarty nabór, MŚP

Powiązane artykuły