Skip to main content
European Commission logo print header

Aircraft Metal Recycling

Article Category

Article available in the following languages:

Recykling starych samolotów

Przemysł lotniczy ma być bardziej ekologiczny dzięki postępom technologicznym, umożliwiającym wydajny i bezpieczny recykling części ze zużytych samolotów.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Samoloty są często porzucane lub sprzedawane na złom po około 20-letnim okresie użytkowania, stając się potencjalnie niebezpiecznymi odpadami. Chociaż niektóre części samolotu mogą być poddawana recyklingowi, proces ten jest niewydajny. Przykładowo, stopy metali mogą być trudne do oddzielenia i obecnie można odzyskać tylko ograniczoną ilość materiałów o wysokiej jakości. Finansowany przez UE projekt AIMERE (Aircraft metal recycling) miał na celu zwiększenie wydajności i opłacalności recyklingu samolotów. Miał on także na celu zmniejszenie wpływu demontażu wyeksploatowanych samolotów na środowisko. W ramach projektu AIMERE najpierw dokonano oceny przepisów, potencjalnych problemów środowiskowych i aktualnie stosowanych metod demontażu i recyklingu samolotów. Następnie naukowcy badali, w jaki sposób można udoskonalić cały proces. W tym celu w projekcie AIMERE zebrano informacje o składzie surowcowym samolotów dla mapowania obszarów zawierających interesujące materiały i stopy. Korzystając z tej mapy badacze udoskonalili metody demontażu samolotu poprzez ustalenie, które części zawierają najcenniejsze metale i jak je najlepiej odzyskać. Badacze stworzyli również mapę obecności niebezpiecznych materiałów, takich jak produkty radioaktywne w starych samolotach. Dzięki temu podczas procesu demontażu i recyklingu zostaną uwzględnione wszystkie niebezpieczne odpady. Dla zapewnienia opłacalności recyklingu samolotów, projekt AIMERE zidentyfikował cenne zastosowania dla metali pochodzących z recyklingu, zwłaszcza w przemyśle wytwórczym. Przykładowo, aluminium może być wykorzystywane przez branżę samochodową, budowlaną i rowerową. Kilka efektów końcowych projektu może zrewolucjonizować przemysł lotniczy. Opracowany w projekcie AIMERE udoskonalony proces demontażu i odzysku jest stosowany przez jedną z czołowych firm zajmujących się recyklingiem samolotów dla odzyskiwania cennych części, takich jak wolframowe przeciwwagi i tytanowe belki. Ponadto zalecenia projektu dla przyszłych konstrukcji samolotów będą wykorzystane przy tworzeniu samolotów o zwiększonych możliwościach recyklingu i większym bezpieczeństwie dla środowiska.

Słowa kluczowe

Recykling, samoloty, niebezpieczne odpady, recykling metali, recykling samolotów, wpływ na środowisko

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania