Skip to main content

High-Speed Experimental Fly Vehicles

Article Category

Article available in the folowing languages:

Samolot testowy dużych prędkości

Naukowcy z UE zaprojektowali i przetestowali eksperymentalny naddźwiękowy samolot testowy. Zbudowana platforma umożliwia tańsze testowanie wyposażenia przeznaczonego do umieszczenia na pokładzie oraz ułatwia badanie licznych aspektów lotów o dużej prędkości.

Zmiana klimatu i środowisko

Samoloty dużych prędkości są wykorzystywane od dziesięcioleci, ale aby można je było zastosować w lotach pasażerskich, muszą być konkurencyjne wobec konwencjonalnych samolotów. Osiągnięcie zakładanej wydajności wymaga prowadzenia eksperymentalnych testów, które są bardzo drogie. Finansowany ze środków UE projekt HEXAFLY (High-speed experimental fly vehicles) miał na celu stworzenie nowego eksperymentalnego samolotu dużych prędkości. Maszyna będzie posiadała autonomiczny napęd i będzie wyposażona w szereg technologii testowych. Rozwiązanie to utoruje drogę ku stworzeniu większych eksperymentalnych platform testowych, umożliwiając także ocenę ryzyka związanego z nowymi technologiami przed ich wdrożeniem. Składające się z sześciu podmiotów konsorcjum zrealizowało sześcioetapowy program badawczy, obejmujący napęd samolotu dużych prędkości, jego aerodynamikę, sterowanie i inne aspekty inżynieryjne, w tym wpływ takich maszyn na środowisko. Projekt był prowadzony od października 2012 r. do marca 2014 r. W pierwszym okresie sprawozdawczym przygotowano plan rozwoju samolotu w ramach dwuetapowego procesu. W pierwszej kolejności zespół ocenił możliwości wykorzystania proponowanych podsystemów w środowiskach testowych. Na prace te złożyły się: wstępne modelowanie trajektorii, modelowanie zewnętrznej dynamiki i sprawności silnika metodą obliczeniowej dynamiki przepływów oraz analiza termiczna komory spalania. Następnie wyszczególniono różne opcje testowania samolotów. Efektem prac było zdefiniowanie trzech architektur maszyn. W ramach tego etapu przeprowadzono też eksperyment lotu swobodnego z wykorzystaniem dużego samolotu, na podstawie którego badacze opracowali dwie wersje. Zdefiniowano też testy samolotu zamontowanego na krawędzi natarcia oraz małego samolotu, który miałby startować z rakiety meteorologicznej. Projekt HEXAFLY pomoże w budowie platform umożliwiających tańsze testowanie samolotów dużych prędkości. Efektem będzie poprawa konkurencyjności europejskiego przemysłu.

Słowa kluczowe

Samolot dużych prędkości, testy w warunkach lotu, napęd samolotu, osiągi silnika

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania