Skip to main content

Innovative Portable Traction Ramp from Smart Composite materials for Automatic Ascending and Descending of Wheelchair Users

Article Category

Article available in the folowing languages:

Projektowanie niezwykłych ramp dla wózków inwalidzkich

Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich często mają trudności z dostaniem się do budynków ze względu na nierówności terenu. Unijna inicjatywa ma na celu zaprojektowanie nowej rampy, która umożliwi użytkownikom automatyczne kierowanie wózkiem na podjazdach, bez pomocy osób trzecich.

Technologie przemysłowe

Schody oraz inne elementy infrastruktury wewnątrz i na zewnątrz budynków mogą być zaprojektowane w sposób uniemożliwiający stosowanie tradycyjnych ram, nawet w prywatnych i publicznych obiektach przyjaznych osobom niepełnosprawnym. To sprawia, że dostęp do różnych budynków i przestrzeni publicznych jest utrudniony lub niemożliwy dla osób poruszających się na wózkach. Aby rozwiązać ten problem, w ramach projektu RAMPCO (Innovative portable traction ramp from smart composite materials for automatic ascending and descending of wheelchair users), finansowanego ze środków UE, opracowywana jest przenośna, składana i wyciągana rampa, umożliwiająca automatyczne pokonywanie schodów wewnątrz i na zewnątrz budynków. Rama będzie wykonana z lekkich materiałów kompozytowych i będzie spełniać wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa oraz wymogi przepisów prawnych. Osoby poruszające się na wózkach mechanicznych i elektrycznych będą mogły wydawać polecenia rampie, aby bezpiecznie przemieścić się po schodach. Rampa pozwoli na pokonywanie stromych wzniesień oraz schodów liczących do ośmiu stopni. Jest to wyjątkowa cecha rozwiązania RAMPCO. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy realizacji tego dwuletniego projektu partnerzy wybrali optymalną koncepcję rampy w oparciu o informacje pochodzące od osób niepełnosprawnych i właścicieli budynków. Określono jej podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne i przeprowadzono wstępny przegląd projektu, a także przeanalizowano polityki, normy, wymagania, ograniczenia i przepisy dotyczące bezpieczeństwa. Zespół zdefiniował układ jezdny i większość kompozytowych elementów konstrukcyjnych. Określono specyfikacje dla systemu sterowania i przygotowano wstępną wersję projektu. Określono wymagania dla narzędzi komunikacji bezprzewodowej oraz aplikacji mobilnej. Opracowano oprogramowanie umożliwiające testowanie komunikacji kontrolera ze zdalnym systemem. Pionierskie, niezawodne i niedrogie rozwiązanie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich opracowane w projekcie RAMPCO pomoże niepełnosprawnym w pokonywaniu napotykanych na co dzień barier i przeszkód fizycznych.

Słowa kluczowe

Wózki inwalidzkie, rampy, rampa przenośna, osoby niepełnosprawne, materiały kompozytowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania