CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Replacing the Animal Source of Viscous Fluids Used in Cataract Surgery with the Okra Plant Source

Article Category

Article available in the following languages:

Piżmian jadalny przywraca wzrok

Liczba starszych ludzi w populacji europejskiej stale wzrasta, co staje się dużym obciążeniem dla systemów służby zdrowia. Choroby związane z wiekiem, takie jak zaćma i choroba zwyrodnieniowa stawów, wymagają nowych, niedrogich metod leczenia.

Zdrowie icon Zdrowie

Kwas hialuronowy (HA) jest drogą substancją pozyskiwaną z kogucich grzebieni. Stosuje się ją obecnie w leczeniu zaćmy i choroby zwyrodnieniowej stawów, a także w chirurgii rekonstrukcyjnej. HA pozyskuje się od zwierząt, co związane jest z ryzykiem, jako że rośnie zapadalność na ptasią grypę. Ponadto stosowanie surowców pochodzenia zwierzęcego u ludzi wymaga zgodności z rozporządzeniami UE. Podczas finansowanego przez UE projektu OKRAVISION (Replacing the animal source of viscous fluids used in cataract surgery with the okra plant source) prowadzono badania nad możliwością pozyskiwania lepkich, elastycznych związków o dużej masie cząsteczkowej (HMW) z piżmianu jadalnego do zastosowań w chirurgii. Starano się pozyskać związek typu HMW, kwas ramnopiranozo-galaktopiranozo-galaktopiranozyluronowy (RGGA) z owoców piżmiana jadalnego. Badacze analizowali różne surowce na bazie piżmiana pochodzące z Afryki Zachodniej i Azji Południowo-Wschodniej. Testy ujawniły, że w przypadku afrykańskiego piżmiana uzysk i właściwości RGGA były lepsze niż w przypadku odmiany azjatyckiej. W projekcie OKRAVISION z powodzeniem opracowano metodę ekstrakcji i oczyszczania, dzięki której uzysk HMW RGGA był nawet wyższy niż oczekiwano. Podczas dalszego przetwarzania pozyskanego ekstraktu pojawiły się jednak problemy z lepkością, co wskazuje na zapotrzebowanie na sieciowanie RGGA. Rynek zabiegów chirurgicznych zaćmy jest wart kilka milionów euro. Inne możliwe zastosowania obejmują chirurgię estetyczną, nawilżanie stawów, implanty sutków i przemysł kosmetyczny. Niedroga metoda wytwarzania HMW RGGA z piżmiana będzie mieć ogromne znaczenie społeczno-ekonomiczne w Europie. Kolejną zaletą stosowania produktów pochodzenia roślinnego jest możliwość wykorzystania odpadów jako pasz dla zwierząt, biomasy do produkcji biogazu lub nawozu.

Słowa kluczowe

Wzrok, piżmian jadalny, zaćma, choroba zwyrodnieniowa stawów, kwas hialuronowy, lepkie płyny

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania