Skip to main content
European Commission logo print header

High durability and fire performance WPC for ventilated façades

Article Category

Article available in the following languages:

Ekologiczne elewacje budynków o zwiększonej wydajności i ognioodporności

Kompozytowe materiały budowlane, wykonane z drewna i tworzyw sztucznych, mają wiele zalet w porównaniu z drewnem, ale nie są bez wad. Uczestnicy pewnego unijnego projektu postanowili wyeliminować te wady, tworząc system, który jest zoptymalizowany, bezpieczny, zrównoważony środowiskowo i wykorzystuje trwałe materiały.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

W ramach projektu HIFIVENT (High durability and fire performance WPC for ventilated façades), finansowanego ze środków UE, opracowano w pełni zdatny do recyklingu system elewacyjny do zastosowania na zewnątrz budynków, wykonany z trwałych kompozytów drewniano-plastikowych (WPC). Rozwiązanie to będzie bardziej odporne na warunki atmosferyczne, będzie posiadać lepsze właściwości mechaniczne i ogniotrwałe oraz będzie charakteryzować się lepszymi parametrami mechanicznymi. Prace rozpoczęto od zmodyfikowania surowców — naturalnych włókien i nanocząstek — aby poprawić trwałość i ognioodporność materiałów WPC. Do wytwarzania WPC wybrano naturalne włókna, polimery, środki ogniouodporniające i dodatki. Partnerzy projektu zbadali wytrzymałość, ogniotrwałość i właściwości mechaniczne ponad 60 tworzyw, spośród których 5 wybrano do dalszych prac. Zbadano też, w jakim stopniu materiały te dają się przetwarzać i poddawać recyklingowi. Konieczne były pewne modyfikacje tworzyw, aby uzyskać profile o odpowiedniej jakości. Możliwości zastosowania WPC zbadano w oparciu o symulacje mechaniczne i termiczne. Zaproponowano różne rozwiązania bazujące na profilach konstrukcyjnych i okładzinie z drewna, aluminium i WPC. W efekcie powstał projekt elewacji wentylowanej z WPC. Następnie projekt i poszczególne elementy scharakteryzowano zgodnie z różnymi unijnymi przepisami i normami budowlanymi. Wyniki okazały się bardzo obiecujące w odniesieniu do ogniotrwałości oraz odporności na działanie wiatru. Jako pierwszy krok w kierunku komercjalizacji przeprowadzono analizę rynkową i analizę cyklu życia, a ponadto przygotowano biznesplan. Dzięki projektowi HIFIVENT powstała nowa generacja wysoce wydajnych i przyjaznych dla środowiska systemów elewacji wentylowanych, wykonanych z nadających się do recyklingu i bezpiecznych produktów. Dzięki zabezpieczeniu WPC specjalnymi środkami rozwiązanie to będzie trwalsze i bardziej ogniotrwałe.

Słowa kluczowe

Elewacje budynków, HIFIVENT, elewacje wentylowane, kompozyty drewniano-plastikowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania