European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

EURAXESS Service Network Former Yugoslav Republic of Macedonia

Article Category

Article available in the following languages:

Naukowcy otrzymują wsparcie w ramach nowej sieci EURAXESS w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (FYROM) podjęła wstępne działania zmierzające do stworzenia sieci EURAXESS. Pewna unijna inicjatywa pomogła w oficjalnym uruchomieniu sieci w całym kraju.

Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Sieć EURAXESS funkcjonowała nieoficjalnie w FYROM w oparciu o pracę wolontariuszy od początku 2011 r. Utworzono także specjalną stronę internetową, zawierającą w większości te same informacje, które można znaleźć na innych portalach EURAXESS. Ponadto Macedońska Akademia Nauk uczestniczy we wszystkich szkoleniach oferowanych przez Komisję Europejską i sieć EURAXESS w celu przeszkolenia personelu w zakresie problemów dotyczących centrów usług EURAXESS. Finansowany ze środków UE projekt EURAXESS MK (EURAXESS Service Network former Yugoslav Republic of Macedonia) wsparł wszystkie aspekty operacyjne prowadzące do formalnego otworzenia sieci EURAXESS. Partnerzy projektu oficjalnie założyli sieć, ustanawiając centra usług i szkoląc pracowników lub nowo wyznaczone lokalne punkty kontaktowe na dużych uczelniach w krajach, aby zajmowały się problemami dotyczącymi mobilnych naukowców. Powstał też portal informujący opinię publiczną o oficjalnej inauguracji. Zespół EURAXESS MK przygotował dwa podręczniki dla naukowców krajowych i zagranicznych, dotyczące przenoszenia się z i do FYROM. Zorganizowano dwa seminaria, których zadaniem było zwiększenie uczestnictwa naukowców oraz podniesienie ich świadomości na temat kwestii dotyczących mobilności. Szkolenia były okazją do poinformowania działów badawczych, organów prawodawczych, kierunków działów kadr i naukowców na temat możliwości pozyskiwania środków w ramach EURAXESS, dostępnych usług w zakresie mobilności, a także portalu i praw dotyczących zatrudnienia. Trzy warsztaty informacyjne przyczyniły się do zwiększenia świadomości na temat sieci EURAXESS i pobudzenia debaty między opinią publiczną a interesariuszami na temat atrakcyjności i znaczenia kariery naukowej. Dzięki projektowi EURAXESS MK FYROM stała się pełnoprawnym członkiem sieci EURAXESS. Członkostwo pomaga w zwiększeniu wzrostu i innowacyjności dzięki bardziej intensywnej mobilności badaczy i integracji z europejską przestrzenią badawczą (EPB).

Słowa kluczowe

FYROM, sieć EURAXESS, EURAXESS MK, mobilność naukowców

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania