Skip to main content
European Commission logo print header

Sustainability Data Exchange Hub

Article Category

Article available in the following languages:

Optymalne przetwarzanie danych na temat zrównoważoności

Zaspokojenie wszystkich potrzeb w zakresie wymiany danych w zrównoważonym świecie zdominowanym przez przyjazne środowisku produkty i usługi nie jest łatwym zadaniem. W ramach unijnej inicjatywy opracowano zintegrowane rozwiązanie do zarządzania danymi na temat zgodności produktów i zrównoważoności w całym łańcuchu dostaw.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Popyt na zrównoważone produkty i usługi jest bardzo duży, jednak odpowiedzialność za zgodność i spełnienie wymagań często spychana jest na dostawców. W efekcie dostawcy mają trudności z wymianą danych na temat zgodności i zrównoważoności na różnych poziomach łańcuchów dostaw ze względu na brak zasobów, odpowiednich procedur oraz systemów informatycznych (IT). Środki UE pomogły w realizacji projektu SUSTAINHUB (Sustainability data exchange hub), mającego na celu opracowanie efektywnej i zintegrowanej platformy pozwalającej usprawnić wymianę informacji na temat zrównoważoności w całych łańcuchach dostaw. Zdefiniowano zbiór skutecznych wskaźników zrównoważoności, a także techniki umożliwiające ich obliczanie i łączenie. Badania ankietowe pomogły w określeniu najważniejszych usług, jakie powinna oferować platforma. Zespół przygotował też model biznesowy pomagający firmom w porządkowaniu i gromadzeniu danych dotyczących zrównoważoności. Model ten umożliwia wdrożenie efektywnego procesu komunikacyjnego w łańcuchach dostaw firm. Opracowano szereg narzędzi IT wspierających architekturę danych. Należą do nich zaawansowane rozwiązania komunikacyjne do wymiany informacji w łańcuchu dostaw, model danych umożliwiający kontrolowanie wszystkich funkcji produktu i powiązanych danych na temat zrównoważoności, narzędzia pomagające w poszerzaniu istniejącego zasobu informacji w oparciu o standardy eksploracji danych, a także narzędzia poprawiające jakość danych przy pomocy algorytmów, które automatycznie sprawdzają wiarygodność danych na temat zrównoważoności. Platforma SUSTAINHUB ma zacząć działać w 2017 r. Niewątpliwie zrewolucjonizuje ona wymianę danych dotyczących zrównoważoności dzięki umożliwieniu szybszego wprowadzania i gromadzenia danych, lepszemu monitorowaniu ryzyka braku zgodności oraz usprawnieniu akwizycji informacji na temat ekoefektywności i zrównoważoności. Dzięki temu firmy będą mogły ograniczyć koszty i nadkłady robocze potrzebne do gromadzenia danych w ich łańcuchach dostaw.

Słowa kluczowe

Dane na temat zrównoważoności, wymiana danych, zgodność produktów, łańcuch dostaw, dostawcy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania