Skip to main content

Factories of the Future Resources, Technology, Infrastructure and Services for Simulation and Modelling

Article Category

Article available in the folowing languages:

Superkomputery dostępne dla MŚP

Zakup oraz utrzymanie superkomputera jest poza zasięgiem większości firm z sektora MŚP. Obecnie dzięki projektowi FORTISSIMO firmy te uzyskały łatwy i opłacalny dostęp do wymaganej dużej mocy obliczeniowej na potrzeby symulacji biznesowych.

Gospodarka cyfrowa

Pięcioletni projekt FORTISSIMO, umożliwiający firmom produkcyjnym z sektora MŚP korzystanie w chmurze z symulacji uzyskanym dzięki systemom HPC, jest częścią europejskiej strategii cyfryzacji przemysłu i został ogłoszony przez Komisarza Günthera Oettingera w 2015 r. FORTISSIMO jest jednym z flagowych projektów w ramach inicjatywy I4MS (ICT Innovation for Manufacturing SMEs), a liczba jego partnerów wzrosła z 45 do 160 w 16 krajach. Partnerzy reprezentują wszystkie etapy łańcucha wartości i znajdują się wśród nich centra superkomputerowe, dostawcy TIK i firmy MŚP zainteresowane symulacjami. Projekt powstał, aby ułatwić firmom dostęp do oprogramowania i infrastruktury HPC, które byłyby dla nich zbyt drogie w innych okolicznościach. Ponadto projekt dąży do zwiększenia konkurencyjności tych firm. "Dosłownie setki tysięcy europejskich MŚP mogłyby w przyszłości skorzystać z tej inicjatywy",’ powiedział koordynator projektu, prof. Mark Parsons, z centrum superkomputerowego EPCC przy Uniwersytecie w Edynburgu. "Kluczowym zadaniem jest wygenerowanie ponad 60 studiów przypadku pokazujących, jak firmy z sektora MŚP wykorzystujące aplikacje biznesowe na wysokowydajnych komputerach mogą zaoszczędzić wiele tysięcy euro w procesach projektowania i wytwarzania, udoskonalając jednocześnie swoje produkty i znacząco zwiększając zyski". Zakup i roczne utrzymanie superkomputerów może kosztować wiele milionów euro, a dodatkowo małe firmy korzystają z nich zaledwie raz czy dwa razy w roku. W takiej sytuacji posiadanie własnych systemów HCP jest po prostu nieefektywne kosztowo. FORTISSIMO udowadnia, że bez względu na to, czy dane zastosowanie dotyczy sektora motoryzacyjnego, lotniczego, środowiskowego czy przetwórstwa metali — firma wykorzystująca zaawansowane symulacje na jednej ze swojej sieci w centrum superkomputerowym odnosi znaczne korzyści. Wynikają one przede wszystkim z prostego systemu płatności za faktyczne wykorzystanie oraz wyeliminowania wysokich kosztów obsługi własnej dedykowanej infrastruktury. Projekt FORTISSIMO, który rozpoczął się w lipcu 2013 r., a którego druga faza zakończy się na koniec października 2018 r., otrzymał wsparcie unijne w wysokości 26 milionów euro. Wyniki projektu dla kilku sektorów już w chwili obecnej są zdumiewające: - Słoweński producent lekkich samolotów, Pipistrel, oszacował, że wykorzystanie symulacji z systemów HPC opartych na chmurze i udostępnionych przez partnera programu FORTISSIMO, ARCTUR, było 10 razu tańsze (oszczędności na poziomie 270 000 euro) niż zakup własnego systemu, który byłby sporadycznie używany. XLAB, kolejna słoweńska firma, dostarczająca ekspertyzy dotyczące systemów HPC, odniosła w tym eksperymencie korzyści również i dla siebie. Firma uzyskała nową wiedzę strategiczną, która umożliwiła rozszerzenie usług i zdobycie nowych klientów. - Inną firmą z pozytywnym doświadczeniem był włoski producent kabli, Prysmian. Poprzez wykorzystanie symulacji 3D zamiast dotychczasowych narzędzi 2D firma Prysmian zaoszczędziła 100 000 euro na każdym projekcie kabla oraz skróciła czas wprowadzenia produktów na rynek. Ponadto firma wygenerowała oszczędności na materiałach i udoskonaliła swoje produkty. Oczekuje się, że wszystkie te zmiany wpłyną na rentowność, generując dochód na poziomie kilku milionów euro w ciągu najbliższych 5 lat. Dostawca systemów HPC, włoskie centrum superkomputerowe, CINECA, również udoskonalił swój model biznesowy poprzez przyjęcie podejścia bardziej zorientowanego na przemysł. - Szwedzki producent samochodów sportowych, Koenigsegg, współpracując z partnerem projektu FORTISSIMO, ICON, NTUA oraz CINECA, udoskonalił aerodynamikę swoich pojazdów za pomocą modeli symulacji obliczeniowej mechaniki płynów dostępnych jedynie na superkomputerach. Po uwzględnieniu tegorocznych kosztów za zużycie systemów HPC, firma zaoszczędziła 30% na kosztach projektowych, 60% na prototypach oraz 90 000 euro rocznie na ogólnych procesach wytwórczych. Tak więc potencjalny wpływ rozwiązań FORTISSIMO jest znaczący. Druga faza projektu poświęcona jest tworzeniu zrównoważonego ekosystemu komercyjnego — rynku MŚP/HPC — działającego jako firma, tak aby mogła rozwijać się na zasadach komercyjnych oraz funkcjonować niezależnie od finansowania unijnego. Istnieje możliwość utworzenia setek miejsc pracy i to nie tylko w firmach sektora MŚP pozyskujących nowych klientów dzięki niższym kosztom produkcyjnym, tworzeniu lepszych i bardziej konkurencyjnych produktów, skróceniu czasu wprowadzania produktów na rynek oraz zwiększaniu dochodów. Miejsca pracy tworzone byłyby również w centrach HPC oraz u dostawców TIK rozszerzających swoją działalność na nowe rynki oraz reagujących na zapotrzebowanie w zakresie symulowania i modelowania. Byłoby to szansą na tworzenie nowych modeli i możliwości biznesowych również dla tych podmiotów.

Słowa kluczowe

FORTISSIMO, wysokowydajne komputery, Pipistrel, MŚP, I4MS, Koenigsegg, HPC, CINECA, Prysmian

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania