European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

Linked Open Data for environment protection in Smart Regions

Article Category

Article available in the following languages:

Otwarte dane środowiskowe zostały zebrane i opublikowane

W ramach współpracy naukowców z całej Europy zebrano, opracowano i udostępniono duży zbiór danych środowiskowych. Naukowcy mają nadzieję, że te zasoby przyczynią się do wzrostu gospodarczego i innowacji.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Strategia Linked Open Data (LOD) dostarcza wysokiej jakości danych do wszystkich sektorów w Europie. Jednakże, istnieje konieczność włączenia do tych zasobów większej ilości danych środowiskowych, w szczególności tych opracowywanych przez organy publiczne. Celem inicjatywy finansowanej przez UE SMARTOPENDATA (Linked open data for environment protection in smart regions) było więc powiązanie LOD z bazami danych środowiskowych, takimi jak GEOSS, GMES i INSPIRE. W ramach SMARTOPENDATA zebrano i przetworzono ogromną ilość danych, aby zintegrować je z bazą danych LOD. Co ważniejsze, partnerzy projektu opracowali infrastrukturę pozwalającą na pobieranie, przetwarzanie, oczyszczanie i publikowanie danych z różnych źródeł. Dzięki badaniom zidentyfikowano najważniejsze i najbardziej przydatne narzędzia, modele i algorytmy wykorzystane w czasie trwania projektu i również je upubliczniono. Wykorzystując wszystkie te narzędzia, w ramach SMARTOPENDATA przeprowadzono pięć badań pilotażowych, aby upewnić się, że infrastruktura działa zgodnie z planem. Wreszcie, narzędzia i dane uzyskane w projekcie zostały udostępnione do wykorzystania kilkunastu małym i średnim przedsiębiorstwom i współpracującym ośrodkom badawczym. Efekty projektu SMARTOPENDATA przyczynią się do poprawy innowacyjności w branży ochrony środowiska oraz przyrody w UE.

Słowa kluczowe

Dane środowiskowe, Linked Open Data, SMARTOPENDATA, ochrona środowiska

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania