Skip to main content

Medium range Ultrasonic inspection technique for detecting micro-biologically induced corrosion in automatic fire sprinkler systems

Article Category

Article available in the folowing languages:

Pionierska technologia inspekcji umożliwia skuteczniejsze wykrywanie korozji w instalacjach tryskaczowych

Korozja wpływa negatywnie na przeciwpożarowe instalacje tryskaczowe montowane w domach i budynkach komercyjnych. W ramach pewnej unijnej inicjatywy opracowano przenośny system inspekcji, który eliminuje wady konwencjonalnych rozwiązań, w szczególności czasochłonny proces detekcji korozji.

Gospodarka cyfrowa

Standardowa wzrokowa kontrola instalacji jest niezwykłe pracochłonna i wymaga demontażu niektórych odcinków rur. Ponadto rury są często zakryte i trudno je obejrzeć z bliska. Aby uporać się z tymi problemami, w ramach finansowanego ze środków UE projektu SPRINKTEST (Medium range ultrasonic inspection technique for detecting micro-biologically induced corrosion in automatic fire sprinkler systems) opracowano system do inspekcji rur instalacji tryskaczowej. Przenośna technologia wykorzystuje fale ultradźwiękowe do kontroli odcinków rur o długości do sześciu metrów z jednego punktu. Jest to rozwiązanie efektywne czasowo i kosztowo, umożliwiające kontrolę trudno dostępnych rur. System SPRINKTEST składa się z kilku komponentów: kołnierza kontrolnego, ultradźwiękowego modułu pulsacyjno-odbiorczego oraz tabletu z systemem Android, na którym zainstalowane jest oprogramowanie do automatycznego wykrywania usterek. Prace rozpoczęto od zidentyfikowania i przeanalizowania najważniejszych parametrów wpływających na działanie techniki inspekcji średniego zasięgu. Następnie dokonano oceny możliwych błędów. Partnerzy projektu przeprowadzili doświadczenia z wykorzystaniem trzech najpopularniejszych powlekanych rur instalacji tryskaczowej oraz przeanalizowali rożne rodzaje i zespoły przetworników w celu wybrania najbardziej odpowiedniej konstrukcji i konfiguracji do inspekcji instalacji tryskaczowej. Zbudowano regulowany kołnierz wykorzystujący sprzęganie magnetyczne, przeznaczony do rur o odpowiednich średnicach. Kołnierz pomaga w określeniu dokładnego położenia elementów lub usterek w kontrolowanych rurach. Ponadto zespół SPRINKTEST zaprojektował, wyprodukował i przetestował modułowy, kompaktowy i lekki moduł pulsatora-odbiornika. Aby ocenić ogólne działanie technologii SPRINKTEST, uczeni przeprowadzili serię prób laboratoryjnych i terenowych na w pełni sprawnej instalacji tryskaczowej. W ramach inicjatywy SPRINKTEST powstała zoptymalizowana metoda inspekcji powszechnie stosowanych instalacji tryskaczowych. Przyczyni się ona do poprawy bezpieczeństwa budynków prywatnych i publicznych w całej Europie.

Słowa kluczowe

Korozja, instalacje tryskaczowe, rura, SPRINKTEST, technika inspekcji ultradźwiękowej średniego zasięgu

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania