European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Transcriptional regulation of IL-9-producing CD4 T cells: use in cancer immunotherapy

Article Category

Article available in the following languages:

Nowe komórki immunologiczne o właściwościach przeciwnowotworowych

Europejscy naukowcy badali, jak specyficzna podgrupa limfocytów T może być wykorzystana w immunoterapii przeciwnowotworowej.

Zdrowie icon Zdrowie

Ostatnio odkryto nową subpopulację limfocytów CD4+ T o właściwościach prozapalnych. Limfocyty Th9 wydzielają IL-9 i uprzednio wykazano, że promują zapalenie okrężnicy i astmę, jak również w modelach zwierzęcych stwardnienia rozsianego oraz eksperymentalnym autoimmunologicznym zapaleniu mózgu i rdzenia kręgowego (EAE). Wykazano, że wspólny transfer in vitro zróżnicowanych limfocytów Th9 wraz z komórkami efektorowymi pogarszał stan myszy z zapaleniem okrężnicy. Jednakże niedawne odkrycia sugerują, że mogą one mieć również silne właściwości przeciwnowotworowe. Mimo ich istotności zbyt mało wiadomo na temat ich tworzenia oraz oddziaływań z innymi komórkami efektorowymi, aby wykorzystać ich działanie przeciwnowotworowe. Uczestnicy finansowanego przez UE projektu T9CAN (Transcriptional regulation of IL-9-producing CD4 T cells: use in cancer immunotherapy) postanowili zająć się przypuszczalnym zastosowaniem limfocytów Th9 w immunoterapii przeciwnowotworowej. Uczestnicy projektu T9CAN odkryli, że limfocyty Th9 mają silniejsze właściwości przeciwnowotworowe po indukcji w obecności prozapalnego czynnika interleukiny-1beta (IL-1beta). IL-1beta nie tylko wyzwala tworzenie limfocytów Th9, lecz również selektywnie zwiększa ekspresję czynnika transkrypcyjnego IRF1 w rozwijających się komórkach tego typu Odkryto, że IRF1 odpowiada za funkcje efektorowe limfocytów Th9 oraz właściwości przeciwnowotworowe poprzez oś MyD88-Stat1. Ponadto naukowcy zaobserwowali, że przeciwnowotworowa skuteczność limfocytów Th9 in vivo silnie zależała od IL-21 oraz aktywacji immunologicznego efektora komórek NK oraz limfocytów CD8 T. Reasumując, badanie T9CAN pomogło w wyjaśnieniu molekularnych mechanizmów wpływu IL-1 beta na limfocyty Th9 oraz czynników związanych z ich właściwościami przeciwnowotworowymi. Wyniki dowodzą, że modulacja biologicznej aktywności limfocytów Th9 może stanowić strategię o potencjalnym zastosowaniu w immunoterapii przeciwnowotworowej.

Słowa kluczowe

Nowotwór złośliwy, limfocyty T, Th9, T9CAN, IL-1beta, IRF1

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania