European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Comprehensive Approach to cyber roadMap coordINation and develOpment

Article Category

Article available in the following languages:

Plan działań związanych z walką z cyberprzestępczością i cyberterroryzmem w Europie

W jaki sposób należy inwestować pieniądze w zwalczanie cyberprzestępczości i cyberterroryzmu w Europie? W ramach pewnej unijnej inicjatywy opracowano plan działań, aby odpowiedzieć na to pytanie oraz zwiększyć skuteczność przeciwdziałania cyberprzestępczości i cyberterroryzmowi.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Bezpieczeństwo icon Bezpieczeństwo

Sposób przeznaczania pieniędzy podatników na badania naukowe to tylko jeden z kluczowych aspektów, które należy uwzględnić przy zwalczaniu cyberprzestępczości i cyberterroryzmu. Kiedy już odpowiemy na tego rodzaju pytania, kolejnym krokiem jest określenie, w jaki sposób należy oceniać i testować skuteczność nowych rozwiązań. Pomocny w tym zakresie może być praktyczny plan działań, uzupełniających prace służb policyjnych i organizacji badawczych, bez tworzenia problemów i przeszkód. W tym kontekście, w ramach projektu CAMINO (Comprehensive approach to cyber roadmap coordination and development), finansowanego ze środków UE, przygotowano kompleksowy plan działań i praktyczne wytyczne. Plan określa i definiuje przyszłe kroki mające umożliwić skuteczne rozpowszechnianie i stosowanie rozwiązań w obrębie społeczności bezpieczeństwa cybernetycznego. Koncentruje się on na aspektach technicznych, ludzkich, organizacyjnych i regulacyjnych (THOR) badań nad cyberbezpieczeństwem i przedstawia główne założenia, problemy, wyzwania oraz najważniejszych interesariuszy dla każdego z nich. Partnerzy projektu zidentyfikowali ponad 60 celów w 14 zagadnieniach tematycznych oraz 250 "kamieni milowych" dla czterech wymienionych aspektów THOR, które przyczynią się do poprawy skuteczności zwalczania cyberprzestępczości i cyberterroryzmu w okresie do roku 2025. Plan działań przygotowano w konsultacji z użytkownikami końcowymi i ekspertami, natomiast do oceny i określenia priorytetów wykorzystano siedem warsztatów, dodatkowe konsultacje, prace walidacyjne i spotkania. Ponadto, badacze przygotowali ponad 50 praktycznych wytycznych, koncentrujących się na konkretnych potrzebach służb policyjnych, MŚP, obywateli, opinii publicznej i organów normalizacyjnych. Założono też think tank w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, w którego skład weszło 25 specjalistów z 10 państw członkowskich, a którego zadaniem jest pielęgnowanie silnej i trwałej społeczności, działającej także po zakończeniu projektu. Dzięki zainicjowaniu długofalowych działań i opracowaniu planu w dziedzinie zwalczania cyberprzestępczości i cyberterroryzmu, projekt CAMINO walnie przyczyni się do budowy opartego na zaufaniu społeczeństwa informacyjnego, zgodnie z założeniami Europejskiej agendy cyfrowej, wyznaczonymi na rok 2020.

Słowa kluczowe

Cyberprzestępczość, cyberterroryzm, CAMINO, plan działań w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania