Skip to main content

Effects of early programming on child's neurodevelopmental outcomes

Article Category

Article available in the folowing languages:

Masa ciała matki i suplementacja w czasie ciąży a rozwój dziecka

W ramach badania analizowano krótko- i długoterminowy wpływ wczesnego odżywiania na zdrowie dziecka w celu określenia wpływu suplementacji i masy ciała matki w czasie ciąży na rozwój neurologiczny dziecka. Wiedza ta pozwoli na stworzenie zaleceń dotyczących diety i masy ciała dla kobiet ciężarnych oraz planujących poczęcie dziecka.

Zdrowie

Kwas foliowy i wielonienasycone kwasy tłuszczowe otrzymywane z diety są uważane za niezwykle istotne dla rozwoju neurologicznego. Wiedza w tym obszarze w znacznym stopniu opiera się na retrospektywnych badaniach na zwierzętach oraz krótkoterminowych interwencjach w sposób odżywiania u ludzi. Na podstawie badań wymienionych powyżej oraz nielicznych randomizowanych badań kontrolnych przeprowadzonych na ludziach uzyskano kontrowersyjne wyniki. W ramach finansowanego ze środków UE projektu NUTRIOMICS (Effects of early programming on child's neurodevelopmental outcomes) badano wpływ wczesnego programowania, takiego jak suplementacja przy wykorzystaniu kwasu foliowego i/lub kwasów tłuszczowych, w czasie ciąży. Analizowano również wpływ większej masy ciała/otyłości w powiązaniu z podłożem genetycznym na rozwój neurologiczny dzieci. Nie stwierdzono wyraźnego wpływu suplementacji z wykorzystaniem kwasów tłuszczowych i kwasu foliowego na rozwój neurologiczny niemowląt. Wykazano, że wyższe poziomy kwasów tłuszczowych i kwasu foliowego u dzieci podczas porodu mogą mieć korzystny wpływ na ich rozwój neurologiczny w późniejszym życiu. Przyjmowanie przez matkę suplementów z kwasem foliowym w czasie ciąży wpływało na proces wczesnego programowania u niemowląt. Ponadto stwierdzono, że masa ciała matki miała niekorzystny wpływ na proces wczesnego programowania u dziecka, co mogło mieć potencjalne niepożądane skutki uboczne w późniejszym życiu. Wyniki podsumowano w dziesięciu artykułach naukowych, dziewięciu publikacjach i jednym rozdziale książki. Zapewnią one cenną wiedzę, która pomoże w promowaniu zdrowia poprzez zalecenia dotyczące diety i masy ciała dla kobiet w ciąży.

Słowa kluczowe

Rozwój neurologiczny dziecka, ciąża, kwas foliowy, kwasy tłuszczowe, masa ciała, wczesne programowanie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania