Skip to main content
European Commission logo print header

FeCo based magnetic alloys with high strength and minimized iron losses, for new high speed aerospace generator

Article Category

Article available in the following languages:

Cienkie laminaty wyprodukowane z stopów magnetycznie miękkich

Po serii eksperymentów, naukowcy finansowani przez UE opracowali stopy żelaza z kobaltem z niewielkim dodatkiem innych pierwiastków stopowych takich jak wanad. Ostatni pierwiastek ma za zadanie podwyższyć ich plastyczność, a także poprawić właściwości magnetyczne.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Wiele sprzętów elektrotechnicznych zawiera części magnetyczne wykonane z stopów magnetycznie miękkich. W szczególności, międzymetaliczne stopy żelaza z kobaltem cechują się unikalnym połączeniem wysokiej magnetyzacji nasycenia, wysoką temperaturą Curie i niską anizotropią magnetokrystaliczną. Dzięki intensywnym wieloletnim wysiłkom na polu badań i rozwoju naukowcom udało się lepiej zrozumieć przemiany fazowe i znacznie poprawić mechaniczne właściwości stopów żelaza z kobaltem. Jednakże ich wysoki koszt był przeszkodą w szerokim zastosowaniu. Pojawiające się zapotrzebowanie na materiały magnetycznie miękkie było inspiracją dla projektu FECOPROGEN (FeCo based magnetic alloys with high strength and minimized iron losses, for new high speed aerospace generator). Jego celem było opracowanie oryginalnej metalurgicznej ścieżki dla uzyskania ekwiatomowych stopów żelaza z kobaltem. Naukowcy rozpoczęli pracę od standardowego stopu AFK502R produkowanego przez Aperam Alloys Imphy, który zawiera około 49% kobaltu, 2% wanadu i poniżej 0,04% niobu. W pozostałej części składa się z żelaza i niewielkich ilości zanieczyszczeń w wyniku obróbki materiału. Dzięki starannemu dobraniu kluczowych parametrów procesu, w tym szybkości i temperatury wyżarzania, a także stopnia walcowania na zimno, naukowcy wytworzyli laminaty dwu-warstwowe o grubości 0,2 mm. Nowy stopień jest łatwy do tłoczenia i cięcia na części z użyciem narzędzi przemysłowych. Projekt FECOPROGEN zaowocował opracowaniem nowego laminatu żelazo-kobaltowego, który pozwoli producentom turbin wiatrowych budować lżejsze urządzenia dostarczające tę samą moc. Nowy produkt łączący w sobie wyjątkowe właściwości mechaniczne i magnetyczne ma zwiększyć udział Europy na światowym rynku laminatów żelazo-kobaltowych.

Słowa kluczowe

Laminaty, stopy magnetyczne, stopy żelaza z kobaltem, FECOPROGEN, turbiny wiatrowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania