Skip to main content

Non-rigid geometry variation for fabricated aero structure

Article Category

Article available in the folowing languages:

Pełne i realistyczne symulacje montażu

Naukowcy finansowani przez UE połączyli wariacje geometryczne z symulacjami spawania, aby wspierać montaż niesztywnych komponentów statków powietrznych.

Transport i mobilność
Technologie przemysłowe

W dzisiejszym przemyśle lotniczym, struktury superstopów opartych na niklu wprowadzonych do silnika z otwartym wirnikiem wymagają dodatkowych specyfikacji naprężeń wbudowanych, wprowadzonych podczas montażu. Części i zespoły do silników lotniczych muszą być uważane za elastyczne z uwagi na ich duży rozmiar i niewielką grubość. Biorąc również pod uwagę obciążenia na styku pomiędzy komponentami na jakość zespołów, naukowcy opracowali narzędzie pozwalające na ocenę ich faktycznego zachowania. Celem finansowanego przez UE projektu GEOVAR (Non-rigid geometry variation for fabricated aero structure) było ograniczenie liczby pętli testujących. W tym celu naukowcy zaproponowali nowy sposób połączenia najnowocześniejszych wariacji geometrycznych i symulacji mechaniki spawania. Najważniejszym rezultatem GEOVAR była metodyka symulacji 3D, która pozwoliła na uzyskanie ilościowych informacji o siłach mocowania, które należy zastosować, aby zapewnić właściwe dopasowanie w szwie przed spawaniem. Osiągnięcia podejścia GEOVAR były widoczne przy zmontowaniu mniejszych i większych komponentów silnika składających się z kilku sztywnych i elastycznych części. Naukowcy wykorzystali wyniki symulacji, aby określić optymalną procedurę pracy i zweryfikowali ją z wynikami testów przeprowadzonych w laboratorium. Możliwość dokładnego przewidywania efektów wariacji geometrycznych, sił mocowania i spawania na wyniki aerodynamiczne oraz czas eksploatacji komponentów silnika lotniczego są kluczowe dla produkcji statków powietrznych następnej generacji. Lepsze zarządzanie niepewnościami to obietnica bardziej odpornego zespołu i lepszej wydajności produkcji.

Słowa kluczowe

Wariacje geometryczne, spawanie, silnik z otwartym wirnikiem, silnik lotniczy, GEOVAR

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania