Skip to main content

Novel aircraft de-icing concept based on smart coatings with electro-thermal system

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe zapobiegające obladzaniu powłoki zmniejszają wpływ samolotów na środowisko

Dogłębne badanie nowo opracowanych powłok nanokompozytowych pozwoliło stworzyć przełomowe rozwiązanie umożliwiające skuteczną walkę z lodem obrastającym skrzydła samolotów przelatujących przez chmury.

Transport i mobilność
Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe

Producenci z branży lotniczej dokonali znaczących postępów w zakresie ulepszenia profilu środowiskowego samolotów. Jednym z problemów negatywnie wpływających na ten profil jest tworzenie się lodu na skrzydłach, co przyczynia się do zwiększenia emisji zanieczyszczeń i hałasu. Obecnie skrzydła odladza się, ogrzewając krawędzie, na których osadza się lód. Nie jest to dobre rozwiązanie, ponieważ woda ze stopionego lodu spływa po skrzydłach i ponownie zamarza. Aby temu zapobiec, uczestnicy finansowanego z funduszy unijnych projektu ICECOAT (Novel aircraft de-icing concept based on smart coatings with electro-thermal system) opracowali nową, lodofobową metodę obróbki powierzchni zapobiegającą akumulowaniu się stopionego wcześniej lodu. Prace rozpoczęto od zbadania właściwości hydrofobowych, lodofobowych i przeciwoblodzeniowych różnych powłok nanokompozytowych mogących zmniejszyć skalę tego problemu. W tym celu partnerzy projektu przetestowali zwilżalność powierzchni w tunelu aerodynamicznym w temperaturach poniżej zera. Aby sprawdzić, jak można spowolnić lub zapobiec ponownemu zamarzaniu stopionego lodu, przeprowadzono testy wirówkowe oraz testy ponownego oblodzenia różnych powłok. Łącznie podczas projektu ICECOAT stworzono i szczegółowo przetestowano 10 powłok o właściwościach przeciwoblodzeniowych. Powłoki były nakładane na wykonane ze stopu aluminium podłoża, których szorstkość została chemicznie zwiększona celem dalszego obniżenia energii powierzchniowej. Testy potwierdziły, że zastosowane metody obróbki powierzchni nanokompozytów zapobiegają ponownemu osadzaniu się stopionego wcześniej lodu. Pozwoli to chronić przed lodem te obszary skrzydeł, które znajdują się dalej od krawędzi natarcia, opóźniając zamarzanie aż do czasu całkowitego usunięcia wody ze skrzydła. Wyniki projektu ICECOAT dowodzą wysokiej konkurencyjności i wiodącej pozycji europejskiego sektora lotniczego, a także poszerzają możliwości w zakresie zatrudnienia, edukacji i szkolenia w tej nowej dziedzinie. Co najważniejsze, po wdrożeniu ta nowa technologia pomoże zmniejszyć poziom emisji CO2, NOx i hałasu przez samoloty, minimalizując tarcie powierzchniowe dzięki zastosowaniu nowych materiałów nanokompozytowych. Przełomowe wyniki tego projektu z pewnością pozwolą budować bardziej wydajne samoloty i zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza.

Słowa kluczowe

Odladzanie, samolot, nanokompozyty, ICECOAT, powłoki, lodofobowość

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania