Skip to main content

Farm-Oriented Open Data in Europe

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nieograniczony dostęp do danych pchnie rolnictwo na nowy poziom

Aby pomóc europejskim rolnikom lepiej wykorzystywać dane i zarządzać nimi, uczestnicy finansowanego przez UE projektu FOODIE opracowali platformę w chmurze obsługującą przestrzenne i nieprzestrzenne dane istotne dla produkcji rolnej.

Gospodarka cyfrowa
Żywność i zasoby naturalne

Ponieważ rolnictwo to coraz rzadziej gospodarstwa rodzinne, a coraz częściej przedsięwzięcia bazujące na danych, współcześni rolnicy oraz podmioty sektora rolno-spożywczego muszą zarządzać wieloma różnymi i niejednorodnymi źródłami informacji. W wyniku tego każde gospodarstwo musi inwestować nie tylko w tradycyjne maszyny rolnicze, takie jak ciągniki, ale również w technologie umożliwiające gromadzenie, przechowywanie, udostępnianie i analizowanie dużych ilości zróżnicowanych danych przestrzennych i nieprzestrzennych. Dostępność takich danych do jednocześnie błogosławieństwo i przekleństwo. Z jednej strony otwierają szerokie możliwości w zakresie rolnictwa precyzyjnego, z drugiej zaś mocno utrudniają ich wdrożenie. Olbrzymia liczba używanych obecnie modeli i formatów danych, interfejsów oraz systemów referencyjnych powoduje występowanie niezgodności, zaś integracja wszystkich dostępnych źródeł danych i interpretacja dostarczanych przez nie informacji wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej. Aby pomóc europejskim rolnikom lepiej wykorzystywać dane i zarządzać nimi, uczestnicy projektu FOODIE stworzyli platformę w chmurze obsługującą przestrzenne i nieprzestrzenne dane istotne dla produkcji rolnej oraz powiązane z nimi otwarte źródła danych. „FOODIE to otwarta, interoperacyjna platforma chmurowa oferująca zaawansowane usługi o wartości dodanej dla różnych beneficjentów z sektora rolniczego, a w szczególności usługi wspierające codzienną pracę rolnika” – mówi Miguel Ángel Esbrí, koordynator projektu. „Platforma FOODIE zawiera również szereg otwartych oraz bazujących na standardach interfejsów API zapewniających zewnętrznym użytkownikom dostęp do usług i zbiorów danych i umożliwiających tworzenie nowych usług i aplikacji na podstawie już istniejących”. Specjalistyczne aplikacje Jednymi z podstawowych osiągnięć projektu są model danych FOODIE, w którym przechowywane i udostępniane są dane, oraz platforma chmurowa FOODIE. Z poziomu tej platformy użytkownik ma dostęp do pełnej gamy specjalistycznych aplikacji przeznaczonych dla rolników. Przykładowo aplikacja Marketplace umożliwia komunikację między konsumentami i producentami danych i aplikacji rolniczych. „Za pośrednictwem aplikacji Marketplace klient może znaleźć i wykorzystać potrzebne mu zasoby znajdujące się w domenie, w tym zbiory danych, usługi, aplikacje czy materiały szkoleniowe” – twierdzi Esbrí. „Na podobnej zasadzie producenci mogą zamieszczać swoje zbiory danych, usługi i aplikacje”. Do innych funkcji platformy należą Geoportal do zaawansowanego wyszukiwania i wizualizacji metadanych czy kącik dla programistów (Developer’s Corner). Praktyczny zestaw narzędzi Najważniejszą funkcją platformy FOODIE jest jednak zestaw narzędzi dla rolników. „To zestaw zaawansowanych i spersonalizowanych narzędzi o wartości dodanej, opracowanych na bazie infrastruktury chmurowej oraz usług FOODIE z myślą o wsparciu rolników w ich codziennej pracy w gospodarstwie” – wyjaśnia Esbrí. Do narzędzi tych należy m.in. aplikacja sieciowa SmartV dostarczająca porad w różnych kwestiach związanych z hodowlą winorośli, takich jak zapobieganie chorobom, szacowanie wielkości produkcji czy planowanie zbiorów. Jest łatwa w obsłudze, dzięki czemu hodowcy winorośli mogą wykorzystywać w swoich winnicach techniki winogrodnictwa precyzyjnego. Aplikacja przechowuje również dane historyczne o stanie winnicy. „Dostarczamy rolnikom unikalne rozwiązanie zawierające wszystkie funkcje potrzebne im do właściwego zarządzania winnicą” – mówi Esbrí. Zestaw zawiera również system do śledzenia oraz optymalizacji tras i zużycia paliwa przez ciągniki, kalkulator potencjalnej wysokości plonów oraz aplikację doradczą ostrzegającą o szkodnikach. „Platforma chmurowa FOODIE oraz wszystkie powiązane z nią narzędzia i aplikacje pomogą rolnikom przejść do świata nowej generacji produktów chmurowych dla sektora rolniczego zdolnych do obniżenia kosztów produkcji i utrzymania” – podsumowuje Esbrí.

Słowa kluczowe

FOODIE, rolnictwo, mapy plonów, rolnictwo precyzyjne, Big Data, chmura obliczeniowa, uprawa

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania