European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

Future Internet Enabled Agricultural Applications

Article Category

Article available in the following languages:

Innowacyjne aplikacje FIWARE zapewniają bardziej produktywną uprawę

Finansowany ze środków UE projekt FRACTALS dostarczył 46 małym i średnim przedsiębiorstwom 5,52 miliona euro na stworzenie portfolio przełomowych aplikacji FIWARE dla sektora rolniczego.

Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Wprowadzenie najnowocześniejszych technologii do tradycyjnej dotąd branży może skutecznie zwiększyć jej produktywność i konkurencyjność. Z taką myślą uczestnicy unijnego projektu FRACTALS zachęcali MŚP do tworzenia innowacyjnych technologii, które zwiększyłyby wydajność produkcji rolniczej. Na opracowanie aplikacji FIWARE dla branży rolniczej każde z przedsiębiorstw biorących udział w projekcie otrzymało do 150 000 euro. FIWARE to otwarta, publiczna i bezpłatna architektura oraz zestaw otwartych specyfikacji dla aplikacji cyfrowych. W sektorze rolniczym rozwiązania FIWARE można wykorzystać np. do zaprogramowania czujników plonu informujących rolnika, kiedy rośliny potrzebują więcej składników odżywczych, bądź czujników glebowych wysyłających do tryskaczy informacje o dokładnej ilości potrzebnej wody. „Takie aplikacje składają się na koncepcję Smart Fields, która może sprawić, że produkcja żywności będzie bardziej zrównoważona przy jednoczesnej redukcji kosztów i ilości odpadów” – mówi Goran Hodoba, koordynator projektu. Wyrównywanie szans Wg Hodoby, wybór rolnictwa do projektu FRACTALS nie był przypadkowy – sektor ten najbardziej potrzebuje wprowadzenia innowacji technologicznych. „Z rozwiązań ICT korzysta dziennie mniej niż jedna czwarta europejskich rolników” – twierdzi Hodoba. „To o wiele mniej niż w USA, gdzie zaawansowani technologicznie farmerzy działają o wiele wydajniej, zaś sprawna komunikacja w całym łańcuchu dostaw pozwala im uzyskiwać wyższe marże”. W celu zapewnienia wszystkim jednakowych warunków zespół FRACTALS rozdzielił fundusze na stworzenie 43 innowacyjnych, gotowych do wprowadzenia na rynek aplikacji bazujących na rozwiązaniach FIWARE, ukierunkowanych na konkretne problemy i potrzeby rolników z 12 różnych krajów. Oprócz pomocy finansowej zespół zapewnił programistom dostęp do szkoleń oraz wsparcie techniczne i w zakresie przedsiębiorczości. W ramach projektu stworzono też nowe modele komunikacji i współpracy pomiędzy sektorem ICT a rolnictwem, angażując użytkowników końcowych w testowanie i weryfikację aplikacji w środowisku Living Lab oraz organizując dni pokazowe z myślą o kojarzeniu podmiotów. Jednym z rozwiązań, które powstały podczas projektu, jest AgriSens – system typu backend pomagający rolnikom podejmować decyzje dotyczące plonów w oparciu o wskazania ze zdalnych czujników i dronów. Wykorzystywane przez dużych producentów rolnych, rolników indywidualnych, badaczy, producentów nasion, firmy ubezpieczeniowe i banki produkty oraz usługi AgriSens pozwalają uzyskać cenne informacje o stanie pola i w razie potrzeby podjąć odpowiednie środki naprawcze. Obecnie aplikacji AgriSens używa więcej niż 200 użytkowników z ponad 30 krajów. Zmiana pozycji Europy Łącznie 5,52 miliona euro przekazane w ramach projektu FRACTALS 46 małym i średnim przedsiębiorstwom zostały spożytkowane na stworzenie portfolio przełomowych aplikacji FIWARE dla rolnictwa, już teraz przynoszących korzyści gospodarstwom z 26 europejskich krajów. Jednak te bezpośrednie korzyści to nie jedyne osiągnięcia projektu. Aby Europa mogła dogonić konkurentów z całego świata, konieczne jest zainwestowanie w inteligentne rozwiązania oraz połączenie priorytetów w sposób, który zapewni maksymalny oddźwięk. „To właśnie takie połączenie sprawiło, że projekt FRACTALS został uznany przez europejskich podatników za wart zainwestowania” – mówi Hodoba. „Nie tylko pomógł rolnikom z Europy Południowo-Wschodniej i Bałkanów dogonić resztę Europy poprzez wprowadzenie technologii FIWARE, ale również przyczynił się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa żywieniowego przyszłych europejskich pokoleń”.

Słowa kluczowe

FRACTALS, rolnictwo, ICT, rolnictwo precyzyjne, technologie FIWARE

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania