Skip to main content

Collaborative Communication Driven Decision Management in Non Hierarchical Supply Chains of the Electronic Industry

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe narzędzie wspomagające zarządzanie procesem decyzyjnym

Fundusze unijne wsparły rozwój bezpiecznego narzędzia wspomagającego tworzenie sieci i ułatwiającego tym samym wymianę informacji między firmami z branży elektronicznej. Lepsza komunikacja w obrębie łańcucha dostaw europejskiego przemysłu elektronicznego pozwoli utrzymać konkurencyjność branży na arenie międzynarodowej.

Gospodarka cyfrowa

W obliczu silnej konkurencji z producentami z Dalekiego Wschodu i Stanów Zjednoczonych branża elektroniczna w Europie musi w pełni wykorzystać możliwości w zakresie usprawnienia łańcucha dostaw poprzez dzielenie się wiedzą, wspólne podejmowanie decyzji i zrozumienie kulturowe. W tym celu utworzono już szereg sieci o strukturze niehierarchicznej, które nierozerwalnie wiążą się z szerszą wymianą informacji. Systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa zapewniają precyzyjny wgląd w prowadzone działania i mogą posłużyć jako fundament współpracy z innymi firmami. Nie są one jednak w stanie zapewnić należytej przejrzystości na poziomie planowania strategicznego i taktycznego. Aby stawić czoła temu wyzwaniu, w realizację projektu CONVERGE (Collaborative communication driven decision management in non hierarchical supply chains of the electronic industry) zaangażowało się konsorcjum ekspertów reprezentujących europejski przemysł elektroniczny, ośrodki akademickie i dostawców technologii. CONVERGE to sponsorowane przez UE narzędzie umożliwiające wymianę strategicznych informacji między klientami i dostawcami w obrębie całego łańcucha dostaw, stworzone z myślą o bezpiecznym i poufnym współdzieleniu rzetelnych danych. Nowo opracowany otwarty ramowy system zarządzania procesem decyzyjnym pokazuje, w jaki sposób można połączyć ze sobą swobodną wymianę informacji, planowanie produkcji i optymalizację zasobów w ramach procesu podejmowania decyzji. System gwarantuje, że decyzje związane z zarządzaniem w obrębie całego łańcucha dostaw podejmowane są w oparciu o istotne i aktualne informacje pochodzące od partnerów tworzących sieć. Chociaż głównym zadaniem portalu jest zarządzanie procesem decyzyjnym i zapewnianie dostępu do informacji na temat strategii, dołączono również kilka innych narzędzi. Eksplorator wiedzy pomaga użytkownikom dzielić się swoją wiedzą z innymi, a przeglądarka przepływu wykonania umożliwia graficzne monitorowanie trwających procesów. Narzędzie CONVERGE tworzy możliwość uproszczenia sieci kontaktów między europejskimi firmami w obrębie łańcucha dostaw dla procesu produkcji urządzeń elektronicznych. Usprawniona komunikacja powinna zwiększyć potencjał MŚP w zakresie planowania i dostosowywania się do gwałtownych zmian na globalnych rynkach.

Słowa kluczowe

Proces decyzyjny, przemysł elektroniczny, wymiana informacji, CONVERGE, otwarty ramowy system zarządzania procesem decyzyjnym

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania