Skip to main content
European Commission logo print header

Collaborative Communication Driven Decision Management in Non Hierarchical Supply Chains of the Electronic Industry

Article Category

Article available in the following languages:

Nowe narzędzie wspomagające zarządzanie procesem decyzyjnym

Fundusze unijne wsparły rozwój bezpiecznego narzędzia wspomagającego tworzenie sieci i ułatwiającego tym samym wymianę informacji między firmami z branży elektronicznej. Lepsza komunikacja w obrębie łańcucha dostaw europejskiego przemysłu elektronicznego pozwoli utrzymać konkurencyjność branży na arenie międzynarodowej.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

W obliczu silnej konkurencji z producentami z Dalekiego Wschodu i Stanów Zjednoczonych branża elektroniczna w Europie musi w pełni wykorzystać możliwości w zakresie usprawnienia łańcucha dostaw poprzez dzielenie się wiedzą, wspólne podejmowanie decyzji i zrozumienie kulturowe. W tym celu utworzono już szereg sieci o strukturze niehierarchicznej, które nierozerwalnie wiążą się z szerszą wymianą informacji. Systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa zapewniają precyzyjny wgląd w prowadzone działania i mogą posłużyć jako fundament współpracy z innymi firmami. Nie są one jednak w stanie zapewnić należytej przejrzystości na poziomie planowania strategicznego i taktycznego. Aby stawić czoła temu wyzwaniu, w realizację projektu CONVERGE (Collaborative communication driven decision management in non hierarchical supply chains of the electronic industry) zaangażowało się konsorcjum ekspertów reprezentujących europejski przemysł elektroniczny, ośrodki akademickie i dostawców technologii. CONVERGE to sponsorowane przez UE narzędzie umożliwiające wymianę strategicznych informacji między klientami i dostawcami w obrębie całego łańcucha dostaw, stworzone z myślą o bezpiecznym i poufnym współdzieleniu rzetelnych danych. Nowo opracowany otwarty ramowy system zarządzania procesem decyzyjnym pokazuje, w jaki sposób można połączyć ze sobą swobodną wymianę informacji, planowanie produkcji i optymalizację zasobów w ramach procesu podejmowania decyzji. System gwarantuje, że decyzje związane z zarządzaniem w obrębie całego łańcucha dostaw podejmowane są w oparciu o istotne i aktualne informacje pochodzące od partnerów tworzących sieć. Chociaż głównym zadaniem portalu jest zarządzanie procesem decyzyjnym i zapewnianie dostępu do informacji na temat strategii, dołączono również kilka innych narzędzi. Eksplorator wiedzy pomaga użytkownikom dzielić się swoją wiedzą z innymi, a przeglądarka przepływu wykonania umożliwia graficzne monitorowanie trwających procesów. Narzędzie CONVERGE tworzy możliwość uproszczenia sieci kontaktów między europejskimi firmami w obrębie łańcucha dostaw dla procesu produkcji urządzeń elektronicznych. Usprawniona komunikacja powinna zwiększyć potencjał MŚP w zakresie planowania i dostosowywania się do gwałtownych zmian na globalnych rynkach.

Słowa kluczowe

Proces decyzyjny, przemysł elektroniczny, wymiana informacji, CONVERGE, otwarty ramowy system zarządzania procesem decyzyjnym

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania