Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Article available in the following languages:

Dążenie do budowy inteligentnych hybrydowych sieci energetycznych

Zespół wspieranego przez Unię Europejską projektu przygotowuje się do przetestowania nowego rozwiązania hybrydowej mikrosieci energetycznej w Hiszpanii.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Energia icon Energia

Większość dzisiejszych sieci energetycznych wykorzystuje prąd zmienny (AC). Odnawialne źródła energii wytwarzają prąd stały (DC) – z tej samej technologii korzystają także systemy magazynowania energii elektrycznej. Ponadto warto pamiętać o tym, że większość urządzeń, z których korzystamy na co dzień, w tym telefony komórkowe, komputery, a nawet coraz popularniejsze pojazdy elektryczne, są także zasilane prądem stałym. Innymi słowy, choć cała infrastruktura opiera się na prądzie zmiennym, większość odbiorników i źródeł energii używa prądu stałego. Podłączenie źródeł wykorzystujących prąd stały do sieci energetycznej opartej na prądzie zmiennym wymusza stosowanie wielu przetwornic, które obniżają sprawność całego układu. Rozwiązaniem tego problemu zajął się zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu TIGON, który w ramach swoich prac opracowywał projekt zdecentralizowanego hybrydowego systemu AC/DC, który zapewni większą niezawodność i opłacalność dostaw energii, a jednocześnie wpłynie pozytywnie na jej odporność na różne sytuacje i warunki. Po upływie dwóch lat od daty rozpoczęcia projektu badacze opublikowali opracowanie z opisem nowego studium przypadku dotyczącego mikrosieci AC/DC w Hiszpanii. Obiektem demonstracyjnym, w którym zostanie przetestowana hybrydowa mikrosieć jest Ośrodek Rozwoju Energii Odnawialnej (Centre for the Development of Renewable Energy) – jednostka będąca częścią hiszpańskiego Ośrodka Badań nad Energią, Środowiskiem i Technologią, który był jednym z partnerów w realizacji projektu. Studium przypadku przeprowadzone na terenie Hiszpanii jest jednym z dwóch badań realizowanych w ramach projektu. Opracowane rozwiązania zostaną również przetestowane w obiekcie zlokalizowanym na terenie Francji, a następnie doświadczenia zostaną powielone w Bułgarii i Finlandii. Wśród opracowanych i rozwijanych przez zespół rozwiązań można wymienić osiem komponentów sprzętowych oraz programowych pozwalających na budowę mikrosieci. Rozwiązania sprzętowe obejmują transformator półprzewodnikowy, przetwornice prądu stałego wykonane z węglika krzemu, projekty zabezpieczeń wykorzystywanych z rozwiązaniami prądu zmiennego oraz instalacja fotowoltaiczna średniego napięcia, wytwarzająca prąd stały. Rozwiązania programowe obejmują oprogramowanie do monitoringu i ochrony rozległych sieci, systemy sterowania, systemy zarządzania energią, narzędzia pomocnicze dla sieci opartych na prądzie stałym oraz system obrony przed cyberzagrożeniami.

Pierwsze spotkanie twarzą w twarz

W październiku 2022 roku, po upływie połowy czasu trwania czteroletniego projektu, zespół projektu TIGON miał okazję po raz pierwszy spotkać się twarzą w twarz w greckich Salonikach, by wspólnie ocenić postępy prac. Członkowie zespołu, którzy zebrali się w siedzibie jednego z partnerów projektu – Centrum Badań i Technologii Hellas, mieli okazję porozmawiać o aspektach takich jak obsługa danych i monitorowanie demonstratorów, a także o możliwościach wprowadzenia nowych rozwiązań na rynek oraz zagadnieniach związanych z własnością intelektualną. „Wszystko wskazuje na to, że prace nad projektem postępują obecnie zgodnie z planem. Cieszę się, że mogę w końcu spotkać się z członkami swojego zespołu twarzą w twarz”, stwierdził Montserrat Lanero, kierownik projektu reprezentujący hiszpańskie Centrum Badań nad Źródłami Energii i Konsumpcją pełniący rolę koordynatora projektu TIGON, w wypowiedzi przytoczonej w informacji zamieszczonej na stronie internetowej projektu. „Obecnie skupiamy się na przygotowaniu rozwiązań TIGON do ich wdrożenia w obiektach demonstracyjnych i rozpoczęcia ich eksploatacji, czyli do kluczowego etapu realizacji projektu”. Projekt TIGON (Towards Intelligent DC-based hybrid Grids Optimizing the network performance) został uwzględniony w broszurze poświęconej dobrym praktykom opublikowanej przez Renewable Grid Initiative (RGI) – jednostkę skupiającą organizacje pozarządowe i operatorów systemów przesyłowych z całej Europy w celu promowania sprawiedliwego, przejrzystego i zrównoważonego rozwoju sieci. Wzmianka na temat projektu TIGON pojawia się na 28. stronie broszury. Więcej informacji: strona projektu TIGON

Słowa kluczowe

TIGON, mikrosieć, sieć energetyczna, źródła odnawialne, OZE, prąd zmienny, AC, prąd stały, DC, energia

Powiązane artykuły