Skip to main content
European Commission logo print header

Intelligent Piracy Avoidance using Threat detection and Countermeasure Heuristics

Article Category

Article available in the following languages:

Inteligentne technologie monitoringu pomagają w statkom unikać piratów

Piractwo nieustannie stanowi największe zagrożenie dla statków na morzu. Z tego powodu w ramach unijnej inicjatywy opracowano system pozwalający odpowiednio wcześnie wykrywać zagrożenie atakiem piratów, co zwiększy bezpieczeństwo statków pływających po obszarach wysokiego ryzyka.

Bezpieczeństwo icon Bezpieczeństwo

Ponowne pojawienie się piratów na szlakach morskich zmusiło wiele krajów do zwiększenia obecności wojskowej w tych regionach. Wiąże się to jednak z wysokimi kosztami, w związku z czym siły wojskowe są obecnie stopniowo wycofywane. Musimy więc znaleźć inne, tańsze i pozawojskowe alternatywy. Jednak nawet one, jeśli będą wykorzystywane w niewłaściwy sposób, mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. „Projekt IPATCH został zapoczątkowany z myślą o walce ze wzrostem aktywności piratów i opracowaniu tanich, nieśmiercionośnych środków obrony przeznaczonych dla statków” – mówi Tom Cane, koordynator finansowanego ze środków UE projektu IPATCH. „Konieczne jest również dokładne poznanie skutków prawnych i etycznych wynikających ze stosowania różnych środków przeciwdziałania piractwu”. Zwiększanie bezpieczeństwa statków na morzu bez użycia sił mogących zagrażać życiu Zespół IPATCH przeanalizował ataki piratów, jakie miały miejsce w ciągu ostatnich pięciu lat, oraz dane dotyczące zastosowanych środków przeciwdziałania celem poznania najczęstszych schematów ataków i powiązanych z nimi zagrożeń dla jednostki i załogi. W ramach projektu oceniono także skuteczność istniejących środków zapobiegawczych oraz prawne i etyczne aspekty ich wykorzystania. Wg Międzynarodowej Organizacji Morskiej najważniejszym elementem obrony przed atakami na morzu jest efektywna obserwacja. Jak zauważono, uważne monitorowanie otoczenia – pozwalające wcześnie zaalarmować załogę o zbliżaniu się podejrzanego statku lub potencjalnym ataku oraz umożliwiające szybkie podjęcie działań obronnych – jest jedynym skutecznym sposobem ochrony statków. W odpowiedzi na to odkrycie zespół opracował zautomatyzowany pokładowy system do wykrywania zagrożeń i wspomagania decyzji. Ten zawierający narzędzia do analizy wideo na podstawie danych z czujników oraz algorytmy do oceny sytuacji i poziomu zagrożenia system wykrywa niebezpieczeństwo i doradza załodze, jak szybko i bezpiecznie zareagować na atak piratów. Prototypowy system IPATCH został udanie przetestowany na pokładzie tankowca. Próby przeprowadzano w Grecji z udziałem niewielkich łodzi motorowych, które udawały jednostki pirackie. Ich celem było sprawdzenie, jak dobrze system potrafi wykrywać i śledzić obce jednostki, określać poziom zagrożenia oraz zalecać odpowiednie działania kapitanowi i załodze. Do testowania i rozwijania systemu wykorzystano dane z czujników morskich, w tym zsynchronizowane dane z kamer wizyjnych i termicznych, radarów oraz systemów automatycznej identyfikacji i nawigacji. Użyte zbiory danych zostały odpowiednio przygotowane, opatrzone uwagami i udostępnione przedstawicielom przemysłu i środowiska akademickiego do dalszych badań. Ocena stopnia zagrożenia w czasie rzeczywistym i ograniczanie zagrożeń związanych z atakiem piratów „Projekt IPATCH dostarczył szczegółowych informacji na temat zachowania piratów i stosowanych środków przeciwdziałania, w szczególności w regionach Afryki Wschodniej i Zachodniej, które znajdowały się w centrum naszego zainteresowania” – twierdzi Cane. „Stworzony przez nas prototyp dowiódł swojej użyteczności jako tani, pokładowy system monitorowania i wykrywania zagrożeń, wspomagający pracę kapitana i załogi podczas żeglowania po niebezpiecznych akwenach”. Wg Cane'a poszczególne elementy systemu mogą być wykorzystywane również do innych zastosowań, np. do monitorowania bezpieczeństwa portów i przystani, w systemach zarządzania ruchem jednostek pływających, do ochrony infrastruktury dalekomorskiej czy do uzyskiwania lepszego obrazu sytuacji na obszarach morskich. Do oczekiwanych korzyści dla bezpośrednich użytkowników końcowych systemu pokładowego, takich jak firmy żeglugowe czy kapitanowie i ich załogi, należą wczesne alarmowanie o ataku ze strony piratów oraz zmniejszenie kosztów związanych z takimi incydentami. „Im więcej czasu załoga może poświęcić na przygotowanie się, tym lepiej potem zareaguje” – dodaje Cane. „System może automatyczne monitorować całe otoczenie – w zakresie 360° – przez 24 godziny na dobę, co zmniejsza obciążenie załogi na wachcie”. Zespół uważa, że wyniki projektu przydadzą się również podczas szkoleń marynarzy oraz do budowania potencjału zwiększającego bezpieczeństwo w krajach nadbrzeżnych w regionach, w których grasują piraci. „Technologie wczesnego wykrywania, wraz z informacjami niezbędnymi do wyboru najlepszych środków przeciwdziałania zagrożeniu, powinny zwiększyć bezpieczeństwo statków i ich załóg” – podsumowuje.

Słowa kluczowe

IPATCH, piractwo, środki przeciwdziałania, wykrywanie zagrożeń, technologie monitoringu, statki

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania