European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Magazyn Research*eu
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-29

Article available in the following languages:

Nowe technologie do walki z przestępczością

Walka z przestępczością i zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom stały się w ostatnich latach jednym z głównych priorytetów Unii Europejskiej. W tym miesiącu przybliżymy kilka projektów, których uczestnicy stworzyli innowacyjne technologie i koncepcje nie tylko dla europejskich organów ścigania i służb ratowniczych, ale również zwykłych obywateli.

Lepszy start na drodze do bezpieczeństwa?

Zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom UE jeszcze nigdy nie było traktowane tak poważnie. Europejska agenda bezpieczeństwa – określająca priorytety na lata 2015-2020 – definiuje terroryzm, przestępczość zorganizowaną i cyberprzestępczość jako „powiązane ze sobą obszary o silnym wymiarze transgranicznym, w których działania podjęte przez UE mogą przynieść realne zmiany”. To swoisty znak czasu. Ostatnie dwa lata pokazały nam, że terroryzm stwarza bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa, zwłaszcza w najważniejszych stolicach Europy. Mimo że pojawienie się serwisów Web 2.0 i inteligentnych technologii otwarło wiele nowych możliwości, jest też źródłem poważnych obaw: z jednej strony życie w inteligentnym mieście z pewnością daje poczucie bezpieczeństwa, z drugiej zaś budzi wątpliwości związane z prywatnością i stanowi ogromne pole do popisu dla hakerów. To był i zawsze będzie swojego rodzaju wyścig między przestępcami a władzami, środowiskiem przemysłowym i społeczeństwem. Przełomowe rozwiązania technologiczne, innowacje i współpraca w zakresie powszechnego ich wdrażania mogą pomóc nam wygrać ten pojedynek. Może się wydawać, że to wydanie magazynu research*eu nt. wyników koncentruje się na pierwszym zagadnieniu, jednak w rzeczywistości opisuje wszystkie trzy. Jednak po zapoznaniu się z każdym projektem w części poświęconej tematowi przewodniemu dojdziemy do wniosku, że technologia przynosi korzyści tylko wtedy, kiedy jest poparta cennymi koncepcjami, a kluczem do sukcesu jest współpraca w zakresie jej powszechnego wdrażania. Dotyczy to m.in. wykorzystywania rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej do szkolenia śledczych, aplikacji partycypacyjnych dla obywateli, a nawet nowych rozwiązań technologicznych, takich jak inteligentne czujniki, algorytmy rozpoznawania głosu, krótkofalówki nowej generacji czy oprogramowanie do analizy wizualnej. Wszystkie te projekty miały świetny początek, co jest powodem do optymizmu. Magazyn zawiera także standardowe sekcje poświęcone zdrowiu, społeczeństwu, energii, środowisku, zasobom morskim, przemysłowi, technologiom informacyjnym i komunikacyjnym, bezpieczeństwu i badaniom podstawowym, zaś na jego końcu znajduje się lista nadchodzących wydarzeń organizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków UE lub związanych z nimi. Czekamy na Państwa opinie. Pytania i sugestie należy przesyłać na adres: editorial@cordis.europa.eu

Poznaj temat specjalny

Ponadto w tym numerze

Category: Żywność i zasoby naturalne Żywność i zasoby naturalne
Category: Projekt miesiąca Projekt miesiąca
Category: Dalsze losy... Dalsze losy...