Skip to main content

Behavioral Based Forwarding

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zapewnianie elastycznej infrastruktury internetowej

Finansowani ze środków UE naukowcy jako pierwsi opracowali technologię nowej generacji, która może sprawić, że Internet będzie szybszy, bezpieczniejszy i wystarczająco elastyczny, aby szybko dostosowywać się do stale zmieniających się potrzeb dotyczących komunikacji i danych. W efekcie może to ułatwić programowanie i komercjalizację nowych narzędzi i usług internetowych.

Gospodarka cyfrowa

Sieci definiowane programowo to odejście od wcześniejszych generacji wyspecjalizowanych fizycznych urządzeń sieciowych, gdzie każdą funkcję pełni jedno urządzenie, w kierunku urządzeń sieciowych, które można przeprogramować. Na tym polu w ramach finansowanego ze środków UE projektu BEBA zidentyfikowano nowe architektury i metody zapewniające lepsze zabezpieczenia, szybszy dostęp do funkcji oraz precyzyjne monitorowanie w sieci Internet bez pogorszenia wydajności. Elastyczny Internet Internet ma dwie bardzo odmienne twarze. Jedną jest interfejs, z którym użytkownicy codziennie wchodzą w bezpośrednie interakcje – wyszukiwarki, sieci społecznościowe, usługi wiadomości itp. – a drugą podstawowa infrastruktura technologiczna. Ta infrastruktura nie tylko obejmuje urządzenia fizyczne, takie jak przełączniki sieciowe, routery i karty sieciowe, ale jest również wymuszana przez protokoły operacyjne, standardy i procedury. „Protokoły są jak «zasady» infrastruktury komunikacyjnej sieci Internet, a elementy, takie jak przełączniki sieciowe i sieci definiowane programowo są jak instalacja hydrauliczna Internetu” – wyjaśnia koordynator projektu BEBA prof. Guiseppe Bianchi z Uniwersytetu Tor Vergata w Rzymie we Włoszech. „Choć ich istnienie jest bardzo rzadko dostrzegane przez zwykłych użytkowników, są one absolutnie niezbędne do działania Internetu”. Jednym z problemów jest złożoność „reguł” i trudność zarządzania nimi, dlatego ewolucja technologii internetowych może być bardzo trudna (zjawisko nazywane „skostnieniem Internetu”). Celem projektu BEBA było rozwiązanie tego problemu przez opracowanie nowatorskiej technologii sieci definiowanych programowo, aby zapewnić większą elastyczność operacji internetowych oraz dostosowanie do innowacyjnych i nowych usług oraz wymagań. Zidentyfikowano, opracowano i zbadano nowe architektury i metody w celu zapewnienia możliwości wykonywania operacji z optymalną prędkością. „Udało nam się zaprezentować szybsze wykrywanie ataków typu odmowa usługi we wdrożeniu pilotażowym na dużą skalę w Czechach” – mówi Bianchi. „Pokazaliśmy również, że sieci definiowane programowo umożliwiają operatorom sieci podejmowanie decyzji dotyczących statystyk do kontrolowania i śledzenia oraz konfigurowanie ich, zamiast polegania na konfiguracji komercyjnych urządzeń sieciowych”. Elastyczne podejście projektu zostało pomyślnie zintegrowane w dobrze znanym przełączniku programowym open source. Możliwości internetowe Choć to dopiero wczesny etap rozwoju pionierskiej technologii opracowanej w ramach projektu BEBA, otwarła ona nowe możliwości w zakresie nowoczesnych rozwiązań obliczeniowych. Jedną z potencjalnych dróg dalszego rozwoju może być opracowanie „inteligentnych” kart sieciowych obsługujących technologię BEBA. Można je wdrażać w chmurze w celu zmniejszenia obciążenia funkcji sieciowych, takich jak śledzenie połączeń, inteligentne równoważenie obciążenia oraz monitorowanie zabezpieczeń, aby zwolnić zasoby obliczeniowe. Innym atrakcyjnym osiągnięciem jest uwzględnienie części rozwiązań projektu w kolejnej wersji standardu OpenFlow tworzonego przez organizację Open Networking Foundation. Prostsza wersja podejścia proponowanego przez projekt BEBA o nazwie „OpenState” jest już zgodna z istniejącym sprzętem OpenFlow. Choć projekt został już zakończony, prof.. Bianchi i jego zespół nadal ściśle obserwują proces tworzenia standardów. „Warto również zauważyć, że w ramach projektu BEBA promowano abstrakcje programistyczne mające na celu zapewnienie niezależności od konkretnych platform, na których «uruchamiane» są funkcje sieciowe” – mówi Bianchi. „Uważamy, że zachowanie abstrakcji od szczegółów wdrożenia konkretnej platformy stanowi doskonałą okazję dla otwartych innowacji”. Dzięki oddzieleniu implementacji funkcji sieciowych od dostawców, którzy wdrażają konkretne platformy, programiści i inżynierowie innych firm będą mogli tworzyć specjalne, dostosowane funkcje bez znajomości wewnętrznych mechanizmów działania platformy.

Słowa kluczowe

BEBA, sieci definiowane programowo, programowanie, OpenFlow, Internet

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania