Skip to main content

Healthy crop, Healthy environment, Healthy finances ... through Optimization

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zdrowsze rolnictwo dzięki opryskiwaczom nowej generacji

Rolnicy mogli jeszcze nie usłyszeć o smartomizerach, ale w najbliższej przyszłości z pewnością uznają je za niezbędne, jeżeli będą chcieli zwiększyć produkcję i ograniczyć stosowanie pestycydów. Hiszpańska firma z sektora MŚP, Pulverizadores Fede, planuje wprowadzić na rynek opryskiwacze nowej generacji, które przyniosą ze sobą znaczne korzyści środowiskowe i finansowe.

Żywność i zasoby naturalne

Wszyscy dorastaliśmy w przekonaniu, że aby być zdrowym, należy codziennie jeść przynajmniej pięć owoców i warzyw. Nie wszyscy jednak wiedzą, że do 2050 roku ludzkość prawdopodobnie doświadczy braku owoców i warzyw, których będzie zbyt mało, aby wykarmić populację 9 miliardów ludzi. Pewnie, pestycydy są rozwiązaniem, jednak ich nadużywanie i niedokładne stosowanie jest źródłem coraz bardziej niebezpiecznych skutków ubocznych dla zdrowia i środowiska. I właśnie odpowiedź na te problemy przygotowała Pulverizadores Fede, firma aktywnie zajmująca się produkcją maszyn rolniczych, która, z pomocą funduszy UE pozyskanych w ramach projektu H3O (Healthy crop, Healthy environment, Healthy finances ... through Optimization - Zdrowe uprawy, Zdrowe środowisko, Zdrowe finanse... poprzez optymalizację), opracowała całkowicie nową generację opryskiwaczy. W przeciwieństwie do istniejących alternatyw opryskiwacze te umożliwiają regulację przepływu powietrza i zalecanej objętości spryskiwania zgodnie z charakterystyką sklepienia oraz potrzebami w zakresie zwalczania szkodników i zabiegów ochronnych na plonach. Wisienka na torcie: Opryskiwacze H3O mogą połączyć się z prywatną chmurą, która umożliwia zespołom zarządzającym uprawami wysyłanie poleceń w zakresie zabiegów ochronnych do opryskiwacza i nadzorować ich przebieg. W ten sposób powstała nowa generacja opryskiwaczy, znana jako „smartomizery”. - Jednym z najważniejszych czynników jest wydajność stosowania, zapewniająca bezpośredni zwrot z inwestycji (ROI) dla plantatorów - wyjaśnia dr Lars T. Berger, Dyrektor ds. innowacji w firmie Pulverizadores Fede i koordynator projektu H3O. - Jednocześnie wydajność zastosowania oznacza mniejszą ilość środków ochrony upraw, przedostających się do środowiska, dzięki czemu osiągane są wszystkie trzy cele, stojące u podstaw naszego projektu: zdrowe uprawy, zdrowe środowisko i zdrowe finanse poprzez optymalizację. Póki co wysłano około 65 opryskiwaczy H3O do klientów z różnych krajów w ramach programu pilotażowego. Dr Berger stwierdził, że wszyscy klienci byli bardzo zadowoleni z funkcjonalności H3O, dzięki której możliwe jest pozyskiwanie precyzyjnych informacji o procesie zabezpieczania upraw, jak również nadzorowanie opryskiwania z dowolnego miejsca. Opryskiwacze zapewniły również znaczne zmniejszenie zużycia pestycydów i paliwa, a także redukcję hałasu i zwiększoną oszczędność. - Szacowane roczne oszczędności ze zmniejszonego zużycia pestycydów na plantację drzew owocowych o wielkości 900 hektarów wynoszą 340 000 EUR, a jeden z naszych największych klientów w Hiszpanii, który posiada plantację owoców o wielkości 2 000 hektarów, oszacował, że zaoszczędzi około 756 000 EUR w ciągu roku - zachwyca się dr Berger, po czym kontynuuje: - Oszczędność na paliwie jest również znacząca, co potwierdza jeden z pierwszych użytkowników systemu, który pochwalił się oszczędnością na poziomie ponad 25%. W ramach projektu przeprowadzono również badania laboratoryjne i terenowe, za które odpowiedzialne były znane instytucje badawcze. W wyniku badań stwierdzono, że H3O mogą zapewnić redukcję zużycia paliwa o 55%, ograniczenie hałasu o 15 dBA oraz zmniejszenie potencjalnego nagromadzenia osadów o 48%. Ponadto dodatkowa inwestycja w zakup nowoczesnego opryskiwacza zwraca się w ciągu niecałych dwóch lat. Za te rozwiązania firma Pulverizadores Fede otrzymała nagrody: Technical Novelty Award (nagroda za nowatorskie rozwiązania technologiczne) na targach International Agricultural Machinery Fair (FIMA) w roku 2014 i 2016; oraz Outstanding Technical Innovation Award (nagroda za wybitne innowacje technologiczne) i Blue Award na targach International Agricultural Machinery Fair (EIMA) w roku 2016 w Bolonii. - Opryskiwacze H3O są prawdopodobnie najczęściej nagradzaną technologią opryskiwania dla upraw specjalnych na świecie - powiedział dr Berger. Teraz, gdy projekt dobiegł końca, firma Pulverizadores Fede skupi się na wiodących badaniach rynkowych i opracowaniu usług w zakresie rozwiązań 3D/upraw specjalnych. Pomimo że konkurencja zaczyna opracowywać podobne rozwiązania, dr Berger jest pewny, że firma wciąż będzie się wyróżniała poprzez innowacyjność i współpracę z klientami, jednocześnie broniąc wyników swoich prac szeregiem praw rejestrowanych i nierejestrowanych, takich jak patenty, projekty przemysłowe, prawa autorskie, znaki handlowe i tajemnice handlowe. Pracuje również nad kolejnymi projektami, które będą rozwijały tę technologię: - Jesteśmy bardzo otwarci na współpracę z podmiotami akademickimi i branżowymi, jak również innymi publicznymi i prywatnymi interesariuszami, z których pomocą będziemy mogli dalej rozwijać tę technologię, tworząc projekty zorientowane na klienta i uwzględniające potrzeby w zakresie ochrony środowiska i korzyści społeczno-ekonomiczne. Takie podejście zgodne jest z motto H3O - powiedział dr Berger.

Słowa kluczowe

H3O, Pulverizadores Fede, rolnictwo, opryskiwacz, smartomizer, uprawy, chmura, pestycydy, szkodniki

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania