Skip to main content
European Commission logo print header

Product-Service sYMBIOtic SYStems

Article Category

Article available in the following languages:

Nowa, zdigitalizowana era dla europejskiego przemysłu wytwórczego

Dzięki lepszym modelom usług i innowacjom, takim jak cyfryzacja, big data i Internet przedmiotów, produkcja w UE wkracza na nowy poziom, który sprawi, że stanie się bardziej konkurencyjna niż kiedykolwiek.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

W obliczu konkurencji azjatyckiej i tańszej zagranicznej siły roboczej europejski przemysł wytwórczy musi utrzymać się w czołówce i pozostać konkurencyjny, oferując wyższą wartość i lepsze usługi. Finansowany ze środków UE projekt PSYMBIOSYS miał na celu zrewolucjonizowanie środowiska inżynierii produktów i usług poprzez ulepszenie inteligentnych technologii. „Projekt PSYMBIOSYS, którego nazwa jest rozwinięciem skrótu Product Service Symbiotic Systems, pokonuje główne przeszkody utrudniające tworzenie innowacji w zakresie usług w UE”, wyjaśnia koordynator projektu Sergio Gusmeroli. Przeszkody dotyczą takich kwestii, jak większe ukierunkowanie na usługi, wykorzystanie potencjału świata cyfrowego, mediacja między podażą produktów a nastrojami rynkowymi oraz wzmacnianie łańcuchów wartości poprzez lepsze struktury informatyczne. Nowy paradygmat przed- i poprodukcyjny Faza przedprodukcyjna (pomysł produktu, projektowanie i budowa) oraz faza poprodukcyjna (szkolenie, diagnoza i konserwacja) łańcucha wartości produktu zyskują coraz większe znaczenie w przemyśle wytwórczym. „Usługi przenikają obecnie cały cykl życia produktu, w szczególności w fazie przed- i poprodukcyjnej, gdzie odgrywają kluczową rolę w osiągnięciu sukcesu przez producenta”, mówi Gusmeroli. W tym duchu zaawansowane usługi oparte na sztucznej inteligencji mogą przynieść znaczne korzyści w zakresie dóbr konsumpcyjnych, takich jak odzież i meble. „W fazie przedprodukcyjnej może to obejmować analizę zachowań konsumentów, cyfryzację salonów wystawowych i wdrażanie technologii imersywnych, takich jak rzeczywistość rozszerzona lub wirtualna, w celu zwiększenia wartości i komfortu użytkowania”, objaśnia Gusmeroli. „Jeżeli chodzi o fazę poprodukcyjną, Internet przedmiotów i technologie big data mogą wspierać zdalne monitorowanie, diagnozowanie, szkolenie i konserwację zapobiegawczą maszyn, pojazdów i robotów”, dodaje. Kolejną kluczową barierą, którą badano w ramach inicjatywy PSYMBIOSYS, było to, w jaki sposób można zmienić projekt i produkcję produktu w zależności od tego, czy jest on sprzedawany czy oddawany w dzierżawę klientowi. „Produkty, które nie są w całości własnością użytkowników i których konserwacja, modernizacja i/lub leasing zależą od producenta, mogą być bardziej trwałe i lepszej jakości”, przyznaje Gusmeroli. „Projekt PSYMBIOSYS ma na celu pogodzenie projektowania i produkcji z kosztami i jakością, aby zmaksymalizować korzyści dla użytkownika”, podkreśla. Wykorzystanie Internetu w produkcji Jednocześnie innowacyjność usług, tj. współtworzenie wartości wraz z klientem, wymaga uważnego wsłuchiwania się w potrzeby i wymagania klientów. „Czasami producenci muszą zastosować rozwiązania, które nie są optymalne z tradycyjnego, profesjonalnego punktu widzenia, ale które odpowiadają gustom i preferencjom użytkowników”, mówi Gusmeroli. „W sektorze dóbr konsumpcyjnych mądrość tłumu i głosy konsumentów często pojawiają się w portalach społecznościowych, w których narzędzia oparte na sztucznej inteligencji mogą wydobywać opinie i odczucia na temat produktu”, dodaje. Warto odnotować, że komponenty interoperacyjności architektury informatycznej i usług produktowych PSYMBIOSYS wnoszą wkład w realizację inicjatywy FIWARE for INDUSTRY (F4I), będącej częścią fundacji open source FIWARE, której celem jest tworzenie zaawansowanych rozwiązań i aplikacji w trzech dziedzinach: inteligentne miasto, inteligentna żywność i inteligentny przemysł. „PSYMBIOSYS wspiera wdrażanie architektur referencyjnych F4I, a w szczególności ich komponentów na potrzeby pośrednictwa w zakresie usług produktowych opartych na Internecie przedmiotów, przetwarzania zdarzeń i interoperacyjności semantycznej”, wyjaśnia Gusmeroli. Jest to szczególnie ważne, ponieważ producenci w coraz większym stopniu śledzą cały cykl życia swoich produktów za pomocą technologii internetowych, takich jak Internet przedmiotów. Procesy te są powiązane z modelem 6P (Product, Process, Platform, People, Performance, Partnership – produkt, proces, platforma, ludzie, wydajność, partnerstwo) transformacji cyfrowej, który jest wykorzystywany w omawianym projekcie. Krótko mówiąc, inicjatywa PSYMBIOSYS promuje innowacje w usługach dla przemysłu wytwórczego w oparciu o kompletną cyfrową transformację 6P. Dzięki zrównoważeniu niezawodnych tradycyjnych modeli produkcji i innowacji w zakresie zaawansowanych technologii, projekt ma na celu przeniesienie produkcji europejskiej na nowy poziom.

Słowa kluczowe

PSYMBIOSYS, produkcja, przemysł, poprodukcyjne, Internet przedmiotów, przedprodukcyjne, cyfryzacja, cykl życia produktu

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania