European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-02-27

Article available in the following languages:

Osrodek badan ukladu nerwowego Hebrajskiego Uniwersytetu w Jerozolimie otrzymal status 'Centrum Doskonalosci'

Komisja Europejska nadała Interdyscyplinarnemu Ośrodkowi Neuroinformatyki Hebrajskiego Uniwersytetu w Jerozolimie status Centrum Doskonałości. Podejmując tę decyzję, Komisja stwierdziła: 'połączenie udogodnień, sprzętu oraz rzeczoznawstwa w jednym miejscu wydaje się naprawdę...

Komisja Europejska nadała Interdyscyplinarnemu Ośrodkowi Neuroinformatyki Hebrajskiego Uniwersytetu w Jerozolimie status Centrum Doskonałości. Podejmując tę decyzję, Komisja stwierdziła: 'połączenie udogodnień, sprzętu oraz rzeczoznawstwa w jednym miejscu wydaje się naprawdę rzadka w Europie' i dodała, że centrum jest wysoko cenione przez czołowych europejskich naukowców badających mózg. 'Jesteśmy bardzo dumni, że UE zdecydowała się przyznać nam ten ważny i niezwykły tytuł' powiedział profesor Idan Segev, dyrektor ośrodka. 'Już 17 krajów wyraziło chęć przysłania naukowców do naszego ośrodka. Z przyjemnością przyjmiemy ich w Izraelu i będziemy się dzielić z kolegami z UE naszymi informacjami badawczymi.' Komisja zwróciła również uwagę na wysoką ilość publikacji ośrodka. W latach 2001 i 2002 naukowcy z ośrodka opublikowali 29 artykułów w czołowych naukowych czasopismach, w tym 13 w dzienniku 'Nature' i cztery w 'Science'.

Kraje

Izrael