Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Grupa nauk biologicznych konczy kadencje prezentujac liste wyzwan na przyszlosc

Europejska Grupa ds. Nauk o Organizmach Żywych (EGLS), założona w roku 2000 w celu doradzania Komisji na temat obecnych i przyszłych technologii w naukach biologicznych, zakończyła swój mandat. Grupa uwieńczyła swoją pracę przedstawiając wiele wniosków dotyczących związku pomi...

Europejska Grupa ds. Nauk o Organizmach Żywych (EGLS), założona w roku 2000 w celu doradzania Komisji na temat obecnych i przyszłych technologii w naukach biologicznych, zakończyła swój mandat. Grupa uwieńczyła swoją pracę przedstawiając wiele wniosków dotyczących związku pomiędzy nauką i społeczeństwem oraz prezentując wyzwania czekające Europę w przyszłości. Jak zaznaczył Victor de Lorenzo, przewodniczący EGLS od 2002 r., nowoczesne nauki biologiczne wywołały olbrzymie oczekiwania w dziedzinie ulepszenia zdrowia, rolnictwa i środowiska. Otwarły również nowe drogi dostępu do kluczowych sektorów przemysłu, w tym produkcji energii, inżynierii chemicznej oraz rozwoju materiałów. Postępy te nie zawsze jednak zyskiwały poparcie społeczeństwa. 'Lekcja, jaką można wynieść po dziesięciu latach kontrowersyjnych badań (żywność GM, komórki macierzyste, techniki rozrodu...) jest taka, że badania, rozwój i innowacje rozwijają się z trudem w obliczu społecznej opozycji do nauki ' napisał profesor de Lorenzo. A opozycja rośnie. Niekoniecznie dlatego, że postępy naukowe są bardziej kontrowersyjne, ale dlatego, że obywatele żądają więcej informacji o sposobie wykorzystania ich podatków niż wcześniej. Profesor de Lorenzo opisuje te żądania jako 'czasami [...] niemiłą niespodziankę dla naukowców tradycyjnie wykształconych w kulturze zwyczajnych, wiedzionych ciekawością badań. Postępem jest 'promowanie uporządkowanej i pełnej treści dyskusji nad dowolną kwestią pomiędzy wszystkimi kluczowymi graczami, a nie unikanie lub maskowanie debaty [...]' zakończyła EGLS. EGLS sprzyja spotkaniom kluczowych graczy, ponieważ wierzy, że mogłoby to zainspirować nowe sposoby zwiększania poparcia dla nauki. Takie spotkania powinny nakreślić korzyści dla społeczeństwo, wynikające z wysiłków nowoczesnej nauki pod względem nowych produktów i usług, rozwoju gospodarczego i nowej wiedzy. Profesor Lorenzo pisze, że istotne jest, że nowa wiedza dostarczona przez nauki biologiczne mogłaby być pomocna w zrozumieniu i znalezieniu rozwiązań dla problemów takich jak osobiste niezadowolenie, fundamentalizm religijny, konflikty odnośnie zasad etycznych, konflikty między kulturami a nawet terroryzm. EGLS określiła 15 wyzwań naukowych, które według niej mogą przyczynić się do uporania się z powyższymi problemami społecznymi i które mogłyby zostać wykorzystane do kształtowania europejskiego kalendarza badań w najbliższych latach. Obszary ich są różnorodne i zawierają: dostarczanie żywności i zasoby naturalne, życie mikrobów oraz metagenomy mikrobów, komórki macierzyste, choroby zakaźne, przepisy prawne, biologia systemów, biologia syntetyczna oraz edukacja. Niektóre z nich muszą stać się w Europie priorytetami, aby zapewnić ludziom przeżycie, podczas gdy inne obiecują lepszą jakość życia. Wiedza we wszystkich tych dziedzinach, a szczególnie tych, które dopiero co się pojawiają może zwiększyć gospodarczą konkurencyjność. Metagenomy mikrobów to jedna z takich pojawiających się dziedzin badań. 'Podczas gdy posiadanie informacji zawartych w ludzkim genomie uruchomiło wszystkie alarmy społeczne i polityczne, jest szokujące, że faktyczny monopol USA na badania ogólnej zawartości genetycznej biosfery (która wydaje z siebie około miliona nowych genów rocznie) pozostaje bez kontroli europejskiej' pisze profesor de Lorenzo. '[To] będzie oznaczać, że olbrzymie zasoby genetyczne będą w posiadaniu tych kilku jednostek, które pierwsze do nich dotrą. Badacze na naszym kontynencie mają zdolności i wizję wprowadzenia ambitnych projektów metagenomicznych na dużą skalę, ale brakuje im funduszy i właściwej struktury' kontynuuje. EGLS wydaje również ostrzeżenie odnośnie przepisów. Aspiryna oraz szczepionka przeciwko ospie mogłyby nigdy nie zostać wprowadzone na rynek przy dzisiejszych przepisach, stwierdza dokument grupy. Te jak i inne leki stworzono w czasie, gdy zaufanie do nauki było dużo większe. 'Jasne jest, że nadmiar przepisów tłamsi postępy w naukach biologicznych, jak również w tworzeniu nowych leków oraz walce przeciwko chorobom zakaźnym' pisze profesor de Lorenzo. Ostatni wniosek EGLS dotyczy edukacji, którą grupa opisuje jako 'wąskie gardło przyszłych badań w naukach biologicznych w Europie'. Profesor de Lorenzo nawołuje do działań, aby uchwycić młode talenty i kończy stwierdzeniem: 'do młodych należy uczynienie z Europy przykładu zrównoważonego istnienia zaawansowanego, poinformowanego, sprawiedliwego i rozwiniętego społeczeństwa.'