European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-02-27

Article available in the following languages:

Projekt UE prezentuje Roboclimbera

Jest to robot zdolny do powstrzymania obsuwania się ziemi. Jego budowę finansowała zarówno Komisja Europejska jak i Europejska Agencja Kosmiczna (ESA). We Włoszech powodzeniem zakończyły się testy Roboclimbera. Roboclimber to robot ważący cztery tony i zdolny do wspinania si...

Jest to robot zdolny do powstrzymania obsuwania się ziemi. Jego budowę finansowała zarówno Komisja Europejska jak i Europejska Agencja Kosmiczna (ESA). We Włoszech powodzeniem zakończyły się testy Roboclimbera. Roboclimber to robot ważący cztery tony i zdolny do wspinania się na strome zbocza oraz do wiercenia głębokich dziur w ścianach z litej skały - co zwykle jest pierwszym etapem procedury stabilizacji ścian przy zagrożeniu obsunięcia. Projekt ten był finansowany w ramach piątego programu ramowego (5. PR) w programie tematycznym 'zrównoważony wzrost' i skorzystał też z programu transferu technologii agencji ESA. 'Z zadziwieniem przyglądałem się łatwości, z jaką ten olbrzymi robot poruszał się po bardzo stromym stoku, aby zabezpieczyć skalną ścianę wzgórza' powiedział Guglielmo Berlasso, dyrektor urzędu ochrony cywilnej we włoskim regionie Friuli-Venezia Giulia, gdzie odbył się pokaz umiejętności robota. Osuwanie się ziemi stanowi we Włoszech poważny problem. Rocznie występuje tam 400 osunięć powodujących straty szacowane na 1.2 miliarda euro. Obsuwanie się ziemi spowodowało też olbrzymie straty w ludności. Pomiędzy rokiem 1900 a 2000 we Włoszech straciło życie przez to zjawisko 5939 osób. W trakcie pracy Roboclimber utrzymywany jest w pozycji dzięki dwóm przewodom zamocowanym na szczycie zbocza, na którym ustawiony jest robot. Wiercenie jest zdalnie sterowane za pomocą technologii stworzonej oryginalnie do kontroli robotów w przestrzeni kosmicznej. Zamontowana na robocie kamera umożliwia operatorowi ustawienie Roboclimbera we właściwej pozycji, wykonanie odwiertów oraz umieszczenie w nich prętów w celu zabezpieczenia powierzchni skał. Robot jest w stanie wykonać wiercenia o długości do 20 metrów i o średnicy dochodzącej do 76 mm w każdym rodzaju skały i pod każdym kątem. Koordynator projektu Enzo Rizzi z ICOP, włoskiej firmy budowlanej podkreślił oszczędność czasu i wydatków jaką Roboclimber wprowadził w zapobieganie obsuwaniu się ziemi: 'Przyjmując, że typowy front osuwiska ma powierzchnię 5,000 metrów kwadratowych i wymaga wierceń o głębokości 5,000 metrów, oceniamy, że system Roboclimber może zaoszczędzić 75,000 euro. Jeśli chodzi o czas, to oszczędności są olbrzymie: zainstalowanie Roboclimbera zajmuje kilka godzin, podczas gdy ustawienie rusztowania trwa kilka dni, a w krytycznych sytuacjach nawet kilka tygodni.' Decydujące jest, że Roboclimber usuwa również ryzyko związane z tradycyjnymi procedurami zabezpieczenia ścian skalnych. Uczestnicy projektu oceniają obecnie możliwości wprowadzenia Roboclimber na rynek. 'Nowo założona firma zapewni ciągłość i dostępność naszej wiedzy specjalistycznej. Zamierzamy świadczyć inne usługi z wykorzystaniem technologii Roboclimber, jak również chcemy sprzedawać platformę Roboclimber' wyjaśnia Giorgio Pezzuto z firmy partnerskiej projektu D'Appoloni.