European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-02-27

Article available in the following languages:

Francja probuje obalic dyrektywe o testach na zwierzetach

Eurogrupa na rzecz Zwierząt (Eurogroup for Animal Welfare) oświadczyła, że jest 'przerażona' francuskim kwestionowaniem dyrektywy UE w sprawie kosmetyków, która zabrania testów na zwierzętach. W 2003 roku członkowie Parlamentu Europejskiego wraz z Radą Ministrów przyjęli sió...

Eurogrupa na rzecz Zwierząt (Eurogroup for Animal Welfare) oświadczyła, że jest 'przerażona' francuskim kwestionowaniem dyrektywy UE w sprawie kosmetyków, która zabrania testów na zwierzętach. W 2003 roku członkowie Parlamentu Europejskiego wraz z Radą Ministrów przyjęli siódmą poprawkę do Dyrektywy w sprawie Kosmetyków. Poprawka ta wprowadziła zakaz testowania oraz marketingu. Dyrektywa miała zostać przeniesiona do krajowego ustawodawstwa we wrześniu 2004 r. Ale Francja wystąpiła do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o unieważnienie planów odnośnie testów na zwierzętach i marketingu. Sprawa zostanie rozpatrzona 18 stycznia i oczekuje się, że wyrok zapadnie latem. W oświadczeniu grupy czytamy, że 'Jeżeli uda się to rządowi francuskiemu, to zwierzęta nadal będą używane i zabijane dla nowych produktów kosmetycznych'. Dyrektywa w sprawie Kosmetyków zawiera: natychmiastowy zakaz nowych kosmetyków testowanych na zwierzętach, w przypadkach, gdy UE uprawomocniła i przyjęła alternatywne metody testów, obowiązujący od 2009 r. zakaz marketingu nowych kosmetyków testowanych na zwierzętach, oraz całkowity zakaz wszelkich testów kosmetyków w UE od 2009 r.

Kraje

Francja