Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Poprawki w konkursach ERA-NET

Komisja Europejska ogłosiła poprawki w konkursach w schemacie ERA-NET. Zamiast: Budżet całkowity na rok 2004 oraz terminy w roku 2005: 48 milionów euro na termin 2 marca 2004 r., 23 miliony euro na termin 5 października 2004 r., 40 milionów euro na termin 2 marca 2005 r. or...

Komisja Europejska ogłosiła poprawki w konkursach w schemacie ERA-NET. Zamiast: Budżet całkowity na rok 2004 oraz terminy w roku 2005: 48 milionów euro na termin 2 marca 2004 r., 23 miliony euro na termin 5 października 2004 r., 40 milionów euro na termin 2 marca 2005 r. oraz 18,6 milionów euro na ostatni termin 4 października 2005 r. Brzmi: Budżet całkowity na rok 2004 oraz terminy w roku 2005: 48 milionów euro na termin 2 marca 2004 r., 47 milionów euro na termin 5 października 2004 r., 16 milionów euro na termin 2 marca 2005 r. oraz 18.6 milionów euro na ostatni termin 4 października 2005 r.Szczegóły poprawek można znaleźć na następującej stronie internetowej: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=31