European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-02-27

Article available in the following languages:

Badania naukowe na centralnym miejscu w polskim Narodowym Planie Rozwoju

Polska Rada Ministrów przyjęła Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007 - 2013, potwierdzając tym rolę, jaką odegrają badania w rozwoju kraju. W wystąpieniu radiowym i telewizyjnym premier Marek Belka powiedział, że 'Przystępując do Unii Europejskiej zdecydowaliśmy się na szybki r...

Polska Rada Ministrów przyjęła Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007 - 2013, potwierdzając tym rolę, jaką odegrają badania w rozwoju kraju. W wystąpieniu radiowym i telewizyjnym premier Marek Belka powiedział, że 'Przystępując do Unii Europejskiej zdecydowaliśmy się na szybki rozwój i modernizację. Już teraz wykorzystujemy możliwości oferowane przez członkostwo. I to wszyscy. Jednak jutro będziemy je wykorzystywać jeszcze lepiej'. 'W latach 2004 - 2006 Polska wyasygnowała na rozwój nie więcej niż 70 do 80 miliardów złotych [17.1 do 19.6 miliarda euro]. W okresie od 2007 r. do 2013 mamy możliwość przeznaczenia na ten cel 500 miliardów złotych [122.4 miliarda euro]. Jest to bezprecedensowe w naszej historii!' kontynuował premier. Podkreślając wagę, jaką nadano badaniom naukowym w Polsce premier Belka wezwał, by inwestycje w badania rosły szybciej niż wskaźnik wzrostu ekonomicznego: 'Proponujemy, żeby polska gospodarka była otwarta na wiedzę, żeby wydatki na badania naukowe rosły szybciej niż wskaźnik wzrostu ekonomicznego oraz żeby obywatele mieli zagwarantowane warunki rozwijania swojej wiedzy i umiejętności.' Narodowy Plan Rozwoju wykracza poza obecną i przyszłą kadencję rządu i parlamentu. W związku z tym autorzy projektu chcą zapewnić mu szerokie poparcie. Premier poprosił o opinie obywateli, społeczności lokalne, ugrupowania polityczne oraz organizacje pozarządowe 'ponieważ chcemy, żeby plan rozwoju dla Polski był na miarę XXI wieku' powiedział premier Belka.

Kraje

Polska