European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-02-27

Article available in the following languages:

Wydatki na edukację są niezbędne, gdyż zasoby ludzkie są naszym najcenniejszym kapitałem, twierdzi Figel

Jan Figel, unijny Komisarz ds. Edukacji, Szkoleń, Kultury i Języków powiedział, że w chwili, gdy w licznych krajach UE wielu nauczycieli przygotowuje się do przejścia na emeryturę, aby osiągnąć cele lizbońskie Europa musi skupić się na przyciągnięciu wysokiej jakości nauczycie...

Jan Figel, unijny Komisarz ds. Edukacji, Szkoleń, Kultury i Języków powiedział, że w chwili, gdy w licznych krajach UE wielu nauczycieli przygotowuje się do przejścia na emeryturę, aby osiągnąć cele lizbońskie Europa musi skupić się na przyciągnięciu wysokiej jakości nauczycieli. Przemawiając podczas rozprawy Europejskiego Komitetu Oświatowych Związków Zawodowych ETUCE, zatytułowanej 'Europa potrzebuje nauczycieli', pan Figel wezwał do większego skupienia się w Europie na umiejętnościach i szkoleniu. 'Zasoby ludzkie to główny kapitał, jaki posiada Unia Europejska. Musimy więc upewnić się, że nasi nauczyciele mogą oraz chcą sprostać wyzwaniom stawianym przez nowe społeczeństwo wiedzy. Dlatego musimy inwestować w naszych nauczycieli. Oni muszą być pewni swoich umiejętności. Muszą być zmotywowani' powiedział Komisarz Figel. Według Komisarza gospodarka oparta na wiedzy wymaga stworzenia nowej wiedzy poprzez badania i rozwój (B+R) oraz wymaga stosowanie tej wiedzy w życiu codziennym poprzez technologię i innowację. 'Dlatego musimy w Europie poświęcać więcej uwagi umiejętnościom i szkoleniu w obrębie Europy. I powinniśmy koncentrować się na tym w dłuższym okresie czasu. Nasze polityki nie mogą być tylko krótkoterminowe lub zakładać jednorazowych kampanii' dodał Figel, wskazując, że w latach 2000 - 2015 trzeba będzie rekrutować milion nauczycieli. Ponadto wraz ze zmianami następującymi w społeczeństwie rosną oczekiwania wobec nauczycieli. Komisarz Figel uważa, że aby im sprostać, należy przyjąć jednolite strategie kształcenia nauczycieli. 'Nie można budować społeczeństw opartych na wiedzy bez promowania samej wiedzy i bez umieszczenia jej na centralnym miejscu w naszych reformach. Polityki i programy Komisji mają na celu wspieranie wiedzy. Miejmy nadzieję, że dyskusje o perspektywach finansowych doprowadzą do wyrażenia zgody na zwiększenie wydatków na unijne programy edukacyjne. Wydatki na edukację powinniśmy traktować raczej jako inwestycję, ponieważ zasoby ludzkie są naszym najcenniejszym potencjałem' zakończył Komisarz Figel.