European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-02-27

Article available in the following languages:

Nowy raport wzywa rzad Wielkiej Brytanii do przeznaczenia funduszy na wojskowe badania i rozwoj na szerszy zakres badan

Raport opublikowany 19 stycznia stwierdza, że kwestie wojskowe mają w Wielkiej Brytanii nieproporcjonalny wpływ na asygnację funduszy w dziedzinie badań i technologii. Raport pt. 'Żołnierze w laboratorium - wojskowe zaangażowanie w naukę i technologie' opublikowała organizac...

Raport opublikowany 19 stycznia stwierdza, że kwestie wojskowe mają w Wielkiej Brytanii nieproporcjonalny wpływ na asygnację funduszy w dziedzinie badań i technologii. Raport pt. 'Żołnierze w laboratorium - wojskowe zaangażowanie w naukę i technologie' opublikowała organizacja 'Naukowcy na rzecz ogólnej odpowiedzialności' (Scientists for Global Responsibility - SGR). Raport zwraca uwagę, że 30 procent całkowitych wydatków publicznych na badania i rozwój (B+R) w Wielkiej Brytanii finansuje Ministerstwo Obrony (MoD). Ponadto Ministerstwo Obrony zatrudnia 40 procent rządowego personelu B+R. Autor raportu - Chris Langley wyjaśnia: 'Sektor wojskowy odgrywa obecnie nieproporcjonalną rolę w ustalaniu programu badań dla nauki i inżynierii'. 'Napotykamy jednak wiele różnorakich zagrożeń dla bezpieczeństwa, którymi wojsko się nie zajmuje.' Według raportu 'w zamożniejszych krajach zwiększony nacisk na zaawansowaną technicznie broń przyczynia się do wąskiego podejścia do kwestii bezpieczeństwa.' Jako przykład raport podaje fakt, że brytyjskie Ministerstwo Obrony wydaje około sześć procent swojego budżetu na zapobieganie konfliktom. W raporcie czytamy: 'Wymagana jest szersza interpretacja bezpieczeństwa, która obejmowałaby kwestie globalne, takie jak zmiany klimatyczne, wyczerpanie zasobów, utrata różnorodności biologicznej oraz szereg ludzkich problemów zdrowotnych. Pewne przekierunkowanie ogólnego kosztu 'obrony' do niedofinansowanych obszarów (wielu ze składnikiem SET [nauka, inżynieria i technologia]) takich jak energia odnawialna czy łagodzenie zmian klimatycznych znacząco pomogłoby w rozwoju tych obszarów'. Raport stwierdza, że wojskowe zaangażowanie w SET skupione jest w dość małej liczbie krajów, przy czym dominują w tej dziedzinie Stany Zjednoczone. Na przykład w roku 2000, Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Hiszpania odpowiadały za 97 procent całkowitych wydatków rządowych na badania wojskowe w UE. W raporcie zwrócono uwagę na fakt, że sektor wojskowy wspiera nowo powstałe technologie, takie jak technologie kosmiczne czy nanotechnologie, więc może zdominować ich kierunek rozwoju. 'To nakłada bariery na pełne publiczne zbadanie tych technologii oraz zabarwia publiczne postrzeganie potencjalnego wykorzystania tych technologii. Dlatego raport wzywa Ministerstwo Obrony do ograniczenia finansowania nowych technologii do poziomu wynoszącego mniej niż 10 procent publicznych funduszy cywilnych. W raporcie ubolewa się również nad faktem, że szereg projektów współpracy pomiędzy brytyjskimi uniwersytetami i wojskiem, o wartości wielu milionów funtów, prowadzi młodych badaczy do zaawansowanych technicznie badań nad bronią. Ponadto raport stwierdza, że 'polityka rządu brytyjskiego, która przez ostatnie dekady kształtowała SET zaczęła poświęcać najwięcej uwagi priorytetom komercyjnym i korporacje wojskowe mają w tym procesie duży udział.' Dlatego raport zaleca, żeby rząd brytyjski zapoczątkował znaczące przesunięcie środków z wojskowych B+R do cywilnych. Powinno się to przyczynić do budowania pokoju, do zwrócenia uwagi na kwestie środowiska oraz do zwalczania biedy na wszystkich poziomach. Raport proponuje również wprowadzenie procedur, które uczyniłyby finansowanie B+R przez Ministerstwo Obrony bardziej przejrzystym i otwartym na publiczne badanie, oraz wzywa Wielką Brytanię do zaprzestania wszystkich prac naukowych i technicznych nad budową nowej broni nuklearnej.

Kraje

Zjednoczone Królestwo