Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Francuski premier uruchamia nowa agencje na rzecz MSP i innowacji

Francuski premier Jean-Pierre Raffarin podczas otwarcia nowej agencji na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) i innowacji powiedział, że Francja chce stworzyć milion nowych przedsiębiorstw w ciągu najbliższych pięciu lat. Nowa instytucja - OSEO, obejmująca francuską...

Francuski premier Jean-Pierre Raffarin podczas otwarcia nowej agencji na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) i innowacji powiedział, że Francja chce stworzyć milion nowych przedsiębiorstw w ciągu najbliższych pięciu lat. Nowa instytucja - OSEO, obejmująca francuską krajową agencję na rzecz innowacji (ANVAR), Bank Rozwoju MSP (BDPME) oraz agencję dla MSP, będzie świadczyć szeroki wachlarz usług, oferując łatwiejszy dostęp do krajowych i regionalnych programów wspierających MSP i innowacje. OSEO jest elementem trójskładowej strategii stworzonej przez rząd francuski w celu zwiększenia zatrudnienia poprzez innowacje i rozwój MSP. 'Cierpimy z powodu braku nadzoru i wyszkolenia' powiedział premier Raffarin. 'Brakuje nam możliwości technicznych i naukowych, a w skali globalnej w wielu MSP często brakuje wiedzy. To jest okazja do unowocześnienia naszych sieci' - stwierdził. Według wyjaśnień pana Raffarina, rząd francuski chce w europejskim kontekście za pomocą trójskładowej strategii przyznać priorytet społeczeństwu wiedzy, badaniom i innowacjom. Składnik ANVAR-BDPME jest istotnym elementem dla MSP i innowacji - powiedział pan Raffarin. 'Celem jest dotarcie do wszystkich MSP poprzez obranie za cel innowacji pod każdą postacią i w każdej formie.' Drugim elementem jest Krajowa Agencja Badań Naukowych, mająca wspierać badania publiczne i prywatne. Agencja ma za zadanie popierać naukową doskonałość oraz ma pomóc badaczom w prywatnych, publicznych i mieszanych sieciach obejmujących tematy związane ze społeczeństwem. Częścią strategii agencji, nad którą pracuje obecnie Minister Badań Naukowych François d'Aubert, jest promowanie karier naukowych i szkoleń. Pan Raffarin wezwał więc przemysł do rekrutacji studentów studiów doktoranckich i inżynierów, aby ułatwić mariaż pomiędzy badaniami publicznymi i prywatnymi. Premier Raffarin wyjaśnił, że łącznie z ustanowieniem głównych projektów do przeprowadzenia na poziomie europejskim, jest to serce francuskiej strategii badań naukowych. Projekty te, kontynuował Raffarin, znajdą się w zakresie kompetencji trzeciego elementu - Agencji Innowacji Przemysłowych, której utworzenie zapowiedział prezydent Jacques Chirac na początku miesiąca. Agencja będzie miała za zadanie przyczyniać się do rozwoju dużych programów przemysłowych, mobilizować wszystkie kompetencje naukowe, przemysłowe i marketingowe, które posiada i dalej chce rozwijać Francja. 'Chodzi tu o wybranie dziedzin, w których Francja pragnie liczyć się na poziomie światowym' wyjaśnił premier Raffarin. 'Nie chodzi tu o chęć rozpoczęcia francuskich projektów. Agencja wyznaczy za pomocą komisji naukowej projekty o najwyższym priorytecie tak, żeby Francja mogła wnieść swój wkład w główne projekty międzynarodowe w celu zabezpieczenia naszych zdolności technicznych, przemysłowych i naukowych'. Premier Raffarin wierzy, że to właśnie dzięki podobnym strategiom Francja ma duże szanse wygrania debaty o to, gdzie będzie umiejscowiony reaktor ITER. 'Jeżeli dzisiaj w sprawie Cadarache mamy wiarygodny projekt na skalę międzynarodową, to dzięki temu, że mamy społeczność naukową zdolną do wykonania tego projektu. To dzięki uznaniu, jakim cieszy się francuska społeczność naukowa, możemy pracować z Niemcami, Wielką Brytanią i USA, a także z naukowcami z całego świata, łącznie z Japonią. Tutaj również mamy możliwość zbudowania, razem z naszymi partnerami, ważnego projektu na skale ogólnoświatową. Taka jest nasza strategia' powiedział premier Raffarin. Dzięki tej trójskładniowej strategii, jesteśmy na dobrej drodze do promowania zatrudnienia i tworzenia MSP, zakończył premier.

Kraje

Francja

Powiązane artykuły