European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-02-27

Article available in the following languages:

Platforma technologiczna transportu wodnego rozpoczyna prace nad wizja strategiczna

Główni gracze europejskiego sektora transportu wodnego zebrali się 25 stycznia w Bremie, w Niemczech, aby zainaugurować nową platformę technologiczną w tym sektorze oraz żeby rozpocząć prace nad opracowaniem wspólnej wizji strategicznej na temat przyszłych potrzeb w dziedzinie...

Główni gracze europejskiego sektora transportu wodnego zebrali się 25 stycznia w Bremie, w Niemczech, aby zainaugurować nową platformę technologiczną w tym sektorze oraz żeby rozpocząć prace nad opracowaniem wspólnej wizji strategicznej na temat przyszłych potrzeb w dziedzinie badań. Sektor morski jest niezwykle ważny dla Europy. Drogą morską transportuje się około 90 procent towarów handlu zewnętrznego UE oraz około 40 procent wewnętrznego. Chociaż Europa pozostaje światowym liderem w projektowaniu i produkcji specjalistycznych, zaawansowanych technologicznie okrętów takich jak statki wycieczkowe, tankowce ciekłego gazu ziemnego, staje przed rosnącą konkurencją z Azji, gdzie produkcja statków szybko rośnie. Kluczowi gracze uznają, że aby utrzymać europejską pozycję lidera, sektor musi wprowadzić innowacje. Jak podkreślił Günter Verheugen, unijny Komisarz ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, który uczestniczył w czwartej krajowej konferencji morskiej w Niemczech: UE pozwala rządom państw członkowskich bezpośrednio dotować rozwój innowacyjnych produktów i procesów związanych z budową statków. Niemcy przedstawili Komisji nowy plan w tej sprawie, o którym Komisarz powiedział, że powinno się go wprowadzić w życie możliwie jak najszybciej. Niemiecki Minister Gospodarki i Pracy Wolfgang Clement podkreślił, że pomoc ze strony państwa jest 'pomocą dla samopomocy', oraz musi być jako taka wykorzystywana. 'W ten sposób określa się również wsparcie dla innowacji' powiedział minister Clement. Rząd postrzega to dofinansowanie jako 'rodzaj koasekuracji, którą trzeba będzie spłacić, jeżeli wprowadzenie produktu powiedzie się i firma odniesie korzyści finansowe z tej innowacji' wyjaśnił minister. Platforma technologiczna transportu wodnego jest dwudziestą drugą utworzoną platformą. Łączy przemysł, władze krajowe, ciała nadzorujące, ośrodki naukowe oraz uniwersytety. Razem partnerzy będą starali się pobudzić bardziej efektywne publiczne i prywatne inwestycje na badania oraz poprawić spójność działań w badaniach na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym.

Kraje

Niemcy