European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-02-27

Article available in the following languages:

Projekt CRAFT ma na celu ulepszenie środków zabezpieczania drewna

Komisja przyznała dofinansowanie dla wspólnego projektu badawczego, który ma dostarczyć przemysłowi drzewnemu zdrowszy i bardziej wydajny proces obróbki mający na celu zabezpieczenie przed biologicznymi czynnikami degradującymi. Projekt SURFASAM jest finansowany w programie ...

Komisja przyznała dofinansowanie dla wspólnego projektu badawczego, który ma dostarczyć przemysłowi drzewnemu zdrowszy i bardziej wydajny proces obróbki mający na celu zabezpieczenie przed biologicznymi czynnikami degradującymi. Projekt SURFASAM jest finansowany w programie Wspólnych Badań (CRAFT) należącym do unijnych horyzontalnych działań badawczych, obejmujących małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP). SURFASAM ma na celu opracowanie nietoksycznej 'zielonej' terapii dla ochrony drewna z najwyższej kategorii ryzyka przed biologiczną degradacją. Według Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN), 4 klasa ryzyka dla drewna oznacza przedmioty drewniane lub deski, które mają kontakt z ziemią lub ze słodką wodą, i są wystawione na działanie stale przekraczającej 20 procent wilgoci. Charakterystyczni przedstawiciele tej grupy to słupy, filary, ogrodzenia z pali, pale cumownicze, podkłady kolejowe oraz poręcze drewniane. W projekcie CRAFT, zgromadzenie sześciu towarzystw biznesowych MSP z sektora drzewnego wyznaczyło dwóch technicznych 'wykonawców' badań i rozwoju (B+R) w celu przeprowadzenia badań. Wykonawcy opracują taką terapię drewna oraz ochronę produktu, które w przeciwieństwie do obecnych kuracji nie zawierają biocydów i które z kolei zostaną przejęte i wykorzystane przez MSP. Jak uważa konsorcjum SURFASAM: 'Rozwój SURFASAM umożliwi ponadto wykorzystanie bazy naukowej do kontroli Dyrektyw Europejskich oraz do redukcji składników chemicznych toksycznych dla ludzi, zwierząt oraz środowiska.'