Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

UE finansuje siec etyki medycznej w Afryce

Nowa inicjatywa mająca na celu patronat nad afrykańskimi komisjami ds. etyki w badaniach medycznych zainaugurowana została 27 stycznia w Paryżu. Inicjatywa 'sieci dla etyki badań biomedycznych w Afryce' (networking for ethics on biomedical research in Africa - NEBRA) finanso...

Nowa inicjatywa mająca na celu patronat nad afrykańskimi komisjami ds. etyki w badaniach medycznych zainaugurowana została 27 stycznia w Paryżu. Inicjatywa 'sieci dla etyki badań biomedycznych w Afryce' (networking for ethics on biomedical research in Africa - NEBRA) finansowana w ramach Szóstego Programu Ramowego (6. PR) ma na celu zachęcenie afrykańskich komisji etycznych do spraw badań naukowych do udziału w międzynarodowej debacie na temat etyki. 'NEBRA jest logiczną odpowiedzią na potrzeby wyrażane przez afrykańskich partnerów, pragnących brać udział w międzynarodowych badaniach medycznych oraz nadać badaniom prowadzonym na rzecz ich krajów 'zdrowotne priorytety', powiedział François Hirsch, koordynator NEBRA z Francuskiego Narodowego Instytutu ds. Badań Naukowych i Zdrowia (INSERM). Dodał także, że 'poprawa praktyk etycznych umożliwi krajom uczestniczącym w programie przyciągnięcie badań medycznych spełniających międzynarodowe wymogi etyczne w ich regionach. W rezultacie państwa te skorzystają z badań mogących doprowadzić do ulepszonego zarządzania zagadnieniami zdrowia publicznego, takich jak malaria, AIDS i gruźlica'. Projekt połączy cztery kraje afrykańskie: Benin, Gabon, Gambię i Mali, INSERM, brytyjską Radę ds. Badań Medycznych (MRC), niemiecki Departament ds. Chorób Pasożytniczych przy Uniwersytecie Eberharda-Karlsa oraz Światową Organizacją Zdrowia (WHO). W projekcie w charakterze uczestników zaangażowanych jest także 11 innych krajów afrykańskich. Wspólnie partnerzy skupią się nad zbudowaniem lepszego zrozumienia problemów etycznych pojawiających się w procesie badań w Afryce oraz zidentyfikują osoby pracujące w tej dziedzinie a także ich potrzeby. Inicjatywa programu wyszła od Europejskiego Partnerstwa dla Testów Klinicznych w Krajach Europejskich i Rozwijających się (EDCTP) zajmującego się przyspieszaniem oceny i rozwoju środków leczniczo-prewencyjnych przeciw malarii, gruźlicy (TB) i HIV/AIDS w krajach rozwijających się. EDCTP ocenia, że aby mówić o sukcesie potrzebne są odpowiednie narzędzia oceny etyki badań w Afryce. Obecnie jednak nie wiadomo nawet, jak wysoka jest zdolność takiej oceny. Jak wyjaśniają partnerzy projektu, do pierwszego etapu inicjatywy zaangażowani zostaną studenci z 15 krajów uczestniczących, którzy przeprowadzą rozmowy z ministrami zdrowia lub przedstawicielami uniwersytetów, celem ustalenia istniejącej zdolności kontrolowania etyki oraz dalszych potrzeb poszczególnych państw. Po osiągnięciu pozytywnych rezultatów działalność NEBRA zostanie rozszerzona na inne narody afrykańskie. Istnieje nadzieja, że program zwiększy wydajność naukową Afryki i sprawi, że tamtejsze kraje staną się międzynarodowymi uczestnikami badań biomedycznych.

Kraje

Benin, Gabon, Gambia, Mali