European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-02-27

Article available in the following languages:

Platforma Technologiczna eMobility proponuje prywatno-publiczną współpracę o wartości dwóch miliardów euro

Platforma Technologicznej eMobility, stworzona w celu wspierania badań nad technikami bezprzewodowymi i umacniania europejskiej pozycji lidera w komunikacji komórkowej, entuzjastycznie patrzy w przyszłość po otrzymaniu konkretnych już obietnic dofinansowania od wszystkich zain...

Platforma Technologicznej eMobility, stworzona w celu wspierania badań nad technikami bezprzewodowymi i umacniania europejskiej pozycji lidera w komunikacji komórkowej, entuzjastycznie patrzy w przyszłość po otrzymaniu konkretnych już obietnic dofinansowania od wszystkich zainteresowanych jej działalnością. eMobility, który oficjalna inauguracja planowana jest na 18 marca, jest ogólnounijnym projektem prywatno-publicznym, skoncentrowanym głównie na działaniach w ramach polityki badań i rozwoju (B+R) i wykorzystaniu przyszłego potencjału w dziedzinach telefonii komórkowej i technologii bezprzewodowych. Partnerzy platformy będą starali się o fundusze na szeroko zakrojone projekty badawcze zarówno z Unii jak i od największych producentów sprzętu telekomunikacyjnego (Nokia, Ericsson, Siemens, Alcatel) i operatorów komórkowych (Vodafon, Deutsche Telekom, Telefonica). Na ostatniej konferencji prasowej w Helsinkach Yrjo Neuvo, naczelny dyrektor koncernu Nokia oznajmił, iż w 'dokumentach przygotowawczych wszyscy uczestnicy jasno zobowiązali się do zainwestowania w sumie kwoty miliarda euro'. Partnerzy pragnęliby, aby Komisja Europejska zaangażowała podobne środki na te inwestycje. Dla platformy oznaczałoby to całkowity budżet dwóch miliardów euro w okresie czterech lat. Racjonalną inwestycją, jak wyjaśniają uczestnicy platformy eMobility, jest przeprowadzenie drugiej fali innowacji w technologii bezprzewodowej i zapewnienie sobie czołowej pozycji tej dziedzinie, we wszystkich formach komunikacji w UE. W grę wchodzi tu rynek pracy obejmujący cztery miliony ludzi, który do 2010 powinien wzrosnąć do dziesięciu milionów. Według platformy telefonia komórkowa i technologie bezprzewodowe mają większy wpływ na ekonomię niż internet. Obecnie usługi komórkowe stanowią trzy procent europejskiego PKB. W ostatniej dekadzie przemysł europejski osiągnął bezsprzecznie globalną pozycję lidera w technologii i przemyśle w dziedzinie komunikacji komórkowej,' twierdzi platforma eMobility. 'Teraz, kiedy aplikacje i serwisy komórkowe zostały zaadoptowane do procesów handlowych i są obecne we wszystkich aspektach codziennego życia, zaczynamy drugą fazę wzrostu w sektorze telefonii komórkowej i technologii bezprzewodowych. Reakcją na te przedsięwzięcia są zaś odpowiednie działania państw azjatyckich, takich jak Chiny czy Korea, zmierzające do wyprzedzenia Europy w tej strategicznej i decydującej dziedzinie. Stany Zjednoczone dominują w ograniczonym zakresie w sektorze technologii bezprzewodowych i inwestują swój budżet obronny na wspieranie postępów technologicznych. Utrzymanie i dalsze rozbudowywanie europejskiego sektora telefonii komórkowej i technologii bezprzewodowych wymaga poważnych inwestycji w zaawansowane aplikacje oparte na nowych rozwiązaniach'. 'Aby utrzymać europejską pozycję na światowym rynku komórkowym rozwiązań bezprzewodowych w latach 2010-2015 niezbędne jest ulepszenie europejskiego dostępu na duża skalę do systemów badawczych i rozwojowych, do serwisów komórkowych i aplikacji w kontekście cyfrowej konwergencji.' Platforma ustanowiła w tym celu kompletny plan badań, które mają być prowadzone w tym sektorze w Unii. Poza tym obecnie pracuje nad projektem Specjalnych Akcji Wspierających (SSA) w ramach programu Technologie Społeczeństwa Informacyjnego podlegającego pod Szósty Program Ramowy (6. PR), który ma być mostem prowadzącym do 7. PR.