Skip to main content
European Commission logo print header

EU SPACE AWARENESS

Article Category

Article available in the following languages:

Europejska młodzież sięga gwiazd

Badania przestrzeni kosmicznej są silnie powiązane z nauką, technologią i kulturą, co czyni z nich wyjątkowe i wszechstronne narzędzie edukacyjne. Pewna unijna sieć wykorzystała inspirujące aspekty europejskich programów kosmicznych i astronomicznych w celu przyciągnięcia młodych ludzi do kariery zawodowej związanej z kosmosem.

Przemysł kosmiczny icon Przemysł kosmiczny

Finansowany ze środków UE projekt EUSPACE-AWE (EU SPACE AWARENESS) skierowany był, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio do dzieci i młodzieży, aby zwiększyć atrakcyjność badań kosmicznych oraz nauki i technologii. Wysiłki koncentrowały się na szeroko zakrojonych działaniach i wysokiej jakości materiałach edukacyjnych dla różnych grup, aby pomóc im w podejmowaniu decyzji dotyczących kariery zawodowej. Prace w ramach projektu miały na celu „lepsze zrozumienie aspiracji zawodowych pracowników związanych z przestrzenią kosmiczną, wizji kosmosu i nauk o kosmosie, jaką mają dzieci, oraz określenie najlepszych praktyk w celu zainspirowania kolejnych pokoleń badaczy kosmosu”, mówi profesor George Miley, który koordynował projekt wraz z profesorem Pedro Russo z Obserwatorium w Lejdzie na Uniwersytecie w Lejdzie, w Holandii. Szeroki zakres oddziaływania projektu Poprzez rozpowszechnianie informacji i sieć partnerską obejmującą 23 kraje uczestnikom projektu EUSPACE-AWE udało się dotrzeć bezpośrednio do ponad 70 000 osób, w tym ponad 4000 uczniów i 5000 osób zawodowo zajmujących się kształceniem. W 15 krajach przeprowadzono 34 szkolenia bezpośrednie dla nauczycieli, które pomogły w usprawnieniu pracy blisko 500 nauczycieli i ekspertów w dziedzinie edukacji. Ponadto 2401 nauczycieli z 68 krajów wzięło udział w co najmniej jednym otwartym, masowym kursie internetowym i ukończyło szkolenie zawodowe. W 2016 r. partnerzy projektu zorganizowali 5-dniową międzynarodową konferencję poświęconą edukacji kosmicznej. Wydarzenie to, zorganizowane we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną i Programem Szkolenia Nauczycieli Galileo, przyciągnęło 100 profesjonalnych edukatorów, angażując ich poprzez prezentacje i warsztaty. W lipcu 2016 r. i 2017 r. zorganizowano również dwie 6-dniowe szkoły letnie w Maratonie, w Grecji. Kursy te, w których wzięło udział około 50 nauczycieli, pomogły również EUSPACE-AWE w ocenie oddziaływania opracowanych przez nią materiałów. Zgodnie z priorytetowym podejściem projektu do profesjonalnej oceny i trwałości odbyły się też inne działania informacyjne, które obejmowały szeroko rozpropagowane wydarzenia dla nauczycieli i decydentów politycznych w Parlamencie Europejskim. Poszerzanie granic wiedzy Zespół stworzył repozytorium innowacyjnych, recenzowanych materiałów edukacyjnych, dostępnych za pośrednictwem strony internetowej EUSPACE-AWE. Specjalistyczny ośrodek kariery zawodowej oferuje informacje na temat możliwości badań przestrzeni kosmicznej i związanego z nimi potencjału zawodowego, a dwa zestawy narzędzi pozwalają na zapoznanie się ze specyfiką satelitów Galileo i Copernicus. Materiały nazwane „Podróżą idei” pomagają w budowaniu pomostu między kulturą islamską a Europą łacińską poprzez podkreślanie istotnego wkładu naukowców islamskich w postęp naukowy. Innym źródłem informacji opracowanym w ramach projektu jest Space Scoop, serwis kosmiczny dla dzieci od 8 roku życia. Jest to wciągające narzędzie, które może być używane w sali lekcyjnej. Zostało również zaprezentowane na stronie internetowej promującej wiedzę na temat wszechświata, przygotowanej w ramach projektu 7PR UE-UNAWE. W Internecie dostępna jest również seria filmów wideo, w tym jeden zatytułowany „Inspiring Every Child with our Wonderful Cosmos”. Uczestnicy projektu EUSPACE-AWE zorganizowali łącznie 160 wydarzeń w ramach sieci obejmującej 14 węzłów formalnych, 4 węzły partnerskie i 6 organizacji nieformalnych. Ponad 100 z nich to wydarzenia publiczne, a przeszło 40 koncentrowało się na kształceniu nauczycieli na temat wykorzystania tematyki kosmosu w klasie. Sympozjum nt. dyplomacji naukowej i rozwoju międzynarodowego zakończyło projekt. Dalsze plany Jak mówi prof. Miley, „badania kosmosu i wiedza o naszym wszechświecie są inspirujące i ekscytujące. Wielu naukowców i inżynierów zainteresowało się swoimi dyscyplinami dzięki wczesnemu poznaniu fascynującego świata kosmosu”. Nic więc dziwnego, że partnerzy projektu EUSPACE-AWE są przekonani, iż „programy edukacyjne i informacyjne, które wykorzystują nauki o kosmosie, przynoszą wymierne korzyści”. Wyraźnie pokazują to rezultaty projektu, dzięki rozległym wysiłkom międzynarodowej sieci oraz niezliczonym, wszechstronnym materiałom, udostępnionym młodym Europejczykom i wszystkim osobom zaangażowanym w ich edukację. To jednak nie koniec prac. „Uważamy, że utrzymanie naszych sieci i rozbudowanych zasobów edukacyjnych jest bardzo ważne”, podsumowuje profesor. „Rozpoczęliśmy w związku z tym już pewne działania, w tym złożyliśmy aplikację dotyczącą nowej inicjatywy, SpaceEDU, w ramach zaproszenia do składania wniosków dotyczących projektów poświęconych przestrzeni kosmicznej, realizowanego przy pomocy programu Horyzont 2000”.

Słowa kluczowe

EUSPACE-AWE, przestrzeń kosmiczna, edukacja, nauka, kariera, materiały edukacyjne, kształcenie nauczycieli

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania